Doktorand
E-post: hakan.jakobsson@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning rör sig inom fälten handels-, ekonomisk- och teknikhistoria under tidigmodern tid. Jag är intresserad av synen på kompetens och hur kunskap och information förvärvades och överfördes till organisationer och statliga institutioner. Mitt specialområde är nederländsk-svenska relationer under 1600-talet, där jag undersöker och problematiserar bilden av hur nederländsk teknisk kompetens och i bredare mening nederländsk kultur och information användes i det svenska samhället. Fokus ligger på den svenska staten och dess institutioner, och hur statliga aktörer utnyttjade avancerad kompetens inom olika samhällsområden. Jag intresserar mig bl.a. för skeppsbyggnation, fjärrhandel, handels- och sjöfartslagstiftning, saltproduktion, djuphavsfiske samt tidigmoderna industrier. Jag har även ett intresse av social- och kulturhistoria, och har bl.a. forskat om kulturell identifikation och manifestering i svensk hov- och adelskultur, militärkultur i relationen mellan Sverige och Norge under 1850-talet och sociala relationer bland judiska handelsmän i Stockholm under slutet av 1700-talet. Jag är även involverad i forskning kring konkurslagstiftning och kreditsystem samt politiska och ekonomiska strategier bland Stockholms borgerskap under 1700-talet och början av 1800-talet.

Nyckelord: kompetens, kommunikation, konsumtion, information, handel, sjöfart

Forskningsprojekt

Experts and Entrepreneurs in Early-Modern Sweden - State-Utilization of Dutch Maritime, Administrative and Mercantile Competence and Knowledge 1585-1670; Julita gårds historia 1560-1660; Bankruptcies and social strategies among Jewish merchants in Stockholm 1780-1810

Valda publikationer

”Svenska kungar och holsteinska hertigar – porträttkonstens politiska funktion och finansiella implikationer 1736–1767”, s. 81-98 i Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850, K. Nyberg (red.) (Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2017)

”Carl Enhörning – finansiella förutsättningar för en gustaviansk medaljgravör”, s. 101-113 i Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850, K. Nyberg (red.) (Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2017)

”Scenkonst i Stockholm 1720-1846 – en sammanfattande översikt”, s. 137-139 i Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850, K. Nyberg (red.) (Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2017)

”Negotiations, credit and trust in Northern Europe: institutional efficiency in the handling of bankruptcies in late eighteenth-century Stockholm”, s. 97-114 i Dealing with Economic failure: Between Norm and Practice (15th to 21st Century), A. Cordes & M. Schulte Beerbühl (red.) (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016) (tillsammans med K. Nyberg)

Bildredaktör för Från Kläde till Silkesflor. Textilprover från 1700-talets svenska fabriker, E. Stavenow-Hidemark & K. Nyberg (red.) (Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2015) (tillsammans med K. Nyberg)

”Kalescher, karosser och lustjakter. Utformning och beställning av lyxartiklar hos den svenska aristokratin 1660-1667”, s. 47-73 i Det Svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion, P. von Wachtenfeldt & K. Nyberg (red.) (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2015)

”Financial networks, migration and the transformation of the merchant elite in 18th-Century Stockholm”, s. 72-94 i The History of Bankruptcy. Economic, social and cultural implications in early modern Europe, T. M. Safley (red.) (London & New York: Routledge, 2013) (tillsammans med K. Nyberg)

Storköpmän som samhällskraft. Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm, vol. 1, 1736-1850 (Stockholm: Informationsförlaget, 2012) (tillsammans med K. Nyberg)

Tidigmoderna Konkurser, en historisk relationsdatabas över konkursärenden i Stockholm 1687-1849 (Stockholms Stadsarkiv, 2009-2010). Sökbar on-line via www.tidigmodernakonkurser.se (tillsammans med M. Hayen, K. Nyberg, m.fl.)

Forskningansvarig för Skulder ved skulder, en utställning vid Norske Forsvarsmuseet i Oslo 2005, en del av Forsvarsmuseets Prosjekt 1905. En översikt av utställningen publicerad i Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905, K. P. L. Arstad (red.) (Oslo: Forsvarsmuseet, 2007), s. 565-574

”The Warship in Swedish Seventeenth-Century Society - A Cultural Construction?”, s. 225-243 i Scandinavian Journal of History, 24 (1999)

”Tekniska influenser och centrala normer i svensk skeppsbyggnation - Lübeck 1664-1667”, s. 26-43 i Forum Navale, 55 (1999)