Oskar
 

Doktorand
Rum: D854
Tel: 08-16 29 67
E-post: oskar.sjostrom@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Avhandlingen avser att kasta nytt ljus på orsakerna bakom Sveriges angreppskrig under 1700-talet genom att belysa dem i sin tidsliga och idéhistoriska kontext.

Undersökningen rör inte krigshändelserna i sig utan består i en analys av de processer som ledde fram till besluten om krig.

De krig som undersöks är Hattarnas ryska krig 1741-43, Pommerska kriget 1757-1762 och Gustav III:s ryska krig 1788-1790. Tanken är att studera det politiska och diplomatiska spel som föregick själva krigen och analysera den argumentering som där ges för krig. Denna ställs sedan dels mot historikernas traditionella förklaringar, dels mot den samtida oppositionen som åtminstone under frihetstidens två anfallskrig var påtaglig.

Huvudfrågan är alltså: varför krig? Vad var det som gjorde att aktörerna ansåg krig vara ett bättre alternativ för Sverige än fred? Hur såg man på krig respektive fred? Vilka sökte krig och vilka sökte fred - d.v.s. hade krigshetsande och fredsvurmande sociala eller kanske rentav partipolitiska, förtecken?

Syftet är också att försöka förstå hur tanken på krig, trots Sveriges svaghet, kunde förefalla rationellt för de som vurmade för det. Hur påverkades aktörernas perception av sig själva, Sverige och omvärlden av en krigslysten mentalitet?

Forskningsprojekt

Varför krig? Perspektiv på konflikter och krigslystnad i 1700-talets Sverige.

Valda publikationer

Fraustadt 1706: Ett fält färgat rött, 2008

"Sekreta bihangen 1741 och deras idépolitiska bakgrund ", i Sjuttonhundratal, 2008