Det tidigmoderna samhället

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Det tidigmoderna samhället

Tidigmodern tid

Under den tidigmoderna perioden, ca 1500-1800, uppstod mycket av det som vi idag identifierar med moderniteten: nationalismen, det europeiska statssystemet, upplysningens samhällskritik.

Globaliseringen tog fart under tidigmodernperiod och utmanade religiösa och kulturella föreställningar i hela världen. Samtidigt levde människor fortfarande i samhällen byggda på beständiga sociala band - familjer, hushåll, skrån och likande gemenskaper - där heder och ära liksom kontakten med det gudomliga präglade människors vardagsliv.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter