Docent
Rum: D958
Tel: 08-16 20 27
E-post: therese.nordlund.edvinsson@historia.su.se

Forskningsinriktning

Jag disputerade i ekonomisk historia på avhandlingen Att leda storföretag: en studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950 (2005). Min huvudsakliga forskning behandlar business history (företagshistoria) och i synnerhet de stora företagsdynastierna i Sverige. Efter min disputation 2005 har jag finansierats av FAS, Vetenskapsrådet, Handelsbankens forskningsstiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse för min forskning. Det har resulterat i en monografi om homosocialitet i näringslivet (2010) och en monografi om direktörsfruars informella ledarskap och inflytande i svenska storföretag (2012). Utöver detta har jag också skrivit ett antal referee granskade artiklar däribland i Business History, Historisk Tidskrift för Finland, The International Journal of the History of Sport samt Scandinavian Journal of History m.fl. Vid historiska institutionen har jag varit forskarassistent, en tjänst som jag tillträdde 2012.

I min forskning har jag intresserat mig för entreprenörskap och nätverk i näringslivet. För mig har det också varit viktigt att uppmärksamma den biografiska metoden för att analytiskt jämföra och bearbeta omfattande arkivmaterial. I min forskning har jag också skrivit en del idrottshistoriska artiklar om bland annat Stockholmsolympiaden. För tillfället skriver jag en monografi om Göteborgsfamiljen Ekman med den preliminära titeln Utanför styrelserummet: Familjeliv, äktenskap och företagande under tidigt 1900-tal.       

Utöver forskningen har jag undervisat från grundnivå till forskarutbildningsnivå vid historiska institutionen. Jag har också varit ansvarig seminarieledare för historiska institutionens forskarseminarium.

Nyckelord: business history, familjeföretag, ledarskap, ekonomisk historia, entreprenörskap, biografisk metod.

Forskningsprojekt

“Standing in the shadow of the corporation: Women and their career patterns in Swedish family businesses 1880-1980” finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer i urval

Monografier

En osynlig företagshistoria. Direktörshustrun i svenskt näringsliv, Lund 2012: Sekel Bokförlag.

Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960, Lund 2010: Sekel Bokförlag.

Att leda storföretag: en studie om social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950, (doktorsavhandling) Stockholm 2005: Almqvist & Wiksell.

Artiklar

”I familjeföretagets utkant. Om dotterns fostran i företagarhemmet 1900–1915”, tillsammans med Stina Malmén, Historisk Tidskrift för Finland 2016:3.
“Standing in the Shadow of the Corporation: Women’s Contribution to Swedish family business in the early twentieth century”. Business history, 2016.  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00076791.2015.1105219

"Before the Sunshine: Organising and Promoting the Olympic Games in Stockholm 1912", The International Journal of the History of Sport, Volume 31, Issue 5, 2014.

”Förvandlingen från företagsledare till orrtupp: djur som symbolik i Kung Orres Jaktklubb”,

Historisk Tidskrift 2012.

”En direktörshustrus resa till Sydafrika 1946-1947” (2012), Personhistorisk Tidskrift.

Tillsammans med professor Johan Söderberg,”Servants and Bourgeois Life in Urban Sweden in the Early Twentieth Century”, Scandinavian Journal of History 35: 4. 2010.

”Ann-Ida –från grosshandlardotter Mark till redarhustru Broström”, Personhistorisk Tidskrift 2010:1.

”Företagarhustrun och hushållets organisation”, RIG nr 3, 2009.

Antologier

“Fåfänga till salu: manikyrister i 1910-talets Stockholm”, kommande artikel i årsboken Ymer (red.) Madeleine Bonow  & Paulina Rytkönen (2017).

“Att skriva en människas liv”, Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg (red.) Martin Gustavsson & Dag Retsö, Stockholm 2015.

”Organizing the 1912 Games”, The 1912 Stockholm Olympics: Essays on the Competitions, the People, the City, (red.) 2012, Leif Yttergren & Hans Bolling: Mac Farland.

"Att organisera olympiska spel: personerna bakom Stockholmsolympiaden", Stockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna, människorna, staden, Stockholm 2012, Stockholmia förlag.

"Undervisning av Business History", Business history in Sweden: Näringslivshistoria i Sverige (red) Paulina Rytkönen och Mikael Lönnborg, Vilnius 2011, Gidlunds förlag.

”Kreativa kvinnor: om kvinnligt företagande under 1900-talets första hälft”, i Industriland: tolv forskare om när Sverige blev modernt (red) Jan af Geijerstam, Stockholm 2008, Premiss förlag.

”Att se det möjliga i något omöjligt: Axel Ax:son Johnson och Johnsonkoncernen”, "Bäste broder!":nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv (red Ylva Hasselberg &Tom Petersson), Hedemora 2006, Gidlunds förlag.