Ylva S Sjostrand
Ylva S Sjostrand

Forskare, FD (in english below)
E-post: ylva.s.sjostrand@historia.su.se
Rum:  D824
Tel: 08 16 35 11

Forskningsområden

  • Miljöhistoria
  • Konsumtionshistoria
  • Urbanhistoria

Pågående forskning

Jag deltar i ett mindre forskningsprojekt rörande värdet på begagnade textilier i Sverige under 1800-talet. Min del av detta projekt rör värdet på lump och organiseringen och regleringarna av lumpinsamling och lumphandel.

Min forskningsinriktning är avfall och avfallsprodukter, hanteringen av avfall, synen på avfall och handeln med avfall. Min avhandling är en kvantitativ och kvalitativ analys av Stockholms avfall och stadens hantering av, och föreställningar kring detta avfall under perioden 1900–1975. Avhandlingen berör endast marginellt avfall som uppkommit industriellt eller hanterats/återvunnits av industrin. Min pågående forskning om lump är därför ett komplement för att förstå det tidiga industriella samhällets värdering och hantering av avfallsprodukter.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 


 

Ylva S. Sjöstrand

Researcher
E-mail: ylva.s.sjostrand@historia.su.se
Room:  D824
Phone: +46 (0)8 16 35 11

PhD in Economic History 2014, Stockholm University

Research Areas

  • Environmental history
  • History of Consumtion
  • Urban history

Ongoing research

I’m part of an researchproject about the value of used textiles in Sweden during the 19th Century. My part of this project is about the value of rags and the organization and regulation of the rag-collection and the rag-trade.

My research orientation is waste and waste products, waste-management, ideas of waste and waste-trade. My thesis is a quantitative and qualitative analysis of the waste of Stockholm and the cities waste-management and ideas of waste during the period 1900–1975.

In the thesis I only marginally discuss industrial waste or waste that have been managed/recycled by the industry. Therefore, my ongoing research is a complement to understand how the early industrial society valued and managed their waste products.

 

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden).