Anders Ahlbäck

Biträdande lektor i historia (docent)
E-post: anders.ahlback@historia.su.se
Tel: 08 16 44 87
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D936
Disputerade i historia år 2011, Åbo Akademi

Forskningsområden:

  • 1800–1900-talet
  • Genushistoria
  • Maskulinitetsforskning
  • Värnplikt och försvarspolitik
  • Universitets- och kunskapshistoria

Pågående forskning:

Jag studerar den häftiga debatt kring militär- och försvarspolitiken som följde på demokratiseringen i de nordiska länderna, cirka 1870–1930. Militären och försvarsutgifterna blev vid den här tiden en måltavla för ett brett spektrum av vänster- och mittenkrafter som ville driva en progressiv samhällspolitik. Jag analyserar hur försvarsdebatten och kritiken mot militärväsendet formades av nya föreställningar om manligt medborgarskap samt en bredare agenda för samhällsreform.

Min tidigare forskning har främst varit inriktad på manlighet som historisk kategori och dess kopplingar till försvarspolitik, manligt medborgarskap och manlig subjektivitet under 1910–1930-talen. I min doktorsavhandling (2011) undersökte jag debatter om och skildringar av värnplikt och fredstida militärutbildning i Finland under åren 1917–1939. Jag studerade där föreställningar om militärtjänstgöring och manlighet inom olika arenor, från riksdags- och tidningsdebatter till skönlitteratur och minnesberättelser. I min forskning efter doktorsavhandlingen har jag bland annat analyserat manligt medborgarskap och etnicitet inom den militära sfären, i en studie av konflikterna kring svenskspråkiga värnpliktiga och officerare i början av Finlands självständighetstid. Jag har även fortsatt analysen av minneskultur och berättandeformer i samband med mäns erfarenheter av militärtjänstgöring.

Mitt andra huvudsakliga forskningsintresse gäller universitets- och kunskapshistoria. I samband med ett stort forskningsprojekt om Åbo Akademi 1918–2018 har jag forskat om hur finansiering och styrning av universitetet förändrats sedan 1960-talet samt om hur högskoleundervisningens former och syften under samma tid blivit föremål för kritik och utvecklingsarbete.