Foto: Tom Silvennoinen
Foto: Tom Silvennoinen

Professor i historia, särskilt i genushistoria.   (in english below)

E-post: elisabeth.elgan@historia.su.se
Rum: D806
Tel: 08-16 35 66

Disputerade i historia 1996, Uppsala universitet

Forskningsområden

  • Politisk historia
  • Kvinno- och genushistoria
  • Svensk historia
  • Fransk historia

Pågående forskning

Efter att under många år ha utforskat temat genus och politik, där jag bland annat skrivit om feministiska aktivister (Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism, Stockholm, 2015) och jämfört Sverige och Frankrike (se t.ex. ”Regards croisés sur les politiques d'égalité femmes-hommes et leur réception en France et en Suède” i Femmes-hommes: Penser l'égalité, Paris, 2012) forskare jag för närvarande om demokratins historia och reaktionära politiska rörelser i Sverige i början av 1900-talet.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 

Elisabeth Elgán

Professor
E-mail: elisabeth.elgan@historia.su.se
Room: D806
Phone: + 46 (0)8 16 35 66

PhD in History 1996, Uppsala University

Research Areas

  • Political History
  • Women's and Gender History
  • Swedish History
  • French history

 

Publications

 

Link to Swepub (National Library of Sweden).