Kirsti Niskanen

Professor, med inriktning på genushistoria
Rum: D815
Tel: 08- 16 39 05
E-post: kirsti.niskanen@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag har ett brett intresse i genushistoria, ekonomisk historia och social historia samt biografisk genusforskning.  Jag har även intresserat mig för ekonomisk idéhistoria i ett feministiskt perspektiv.

Avhandlingen, och artiklar och antologier i anslutning till den, fokuserade på agrar modernisering, könsarbetsdelning i familjejordbruk, könskonstruktionen av kvinnors arbete i statistik och ekonomisk teori samt könskonstruktionen av äganderätt, under 1900-talets första del.

Bland mina senaste publikationer finns en tematiskt upplagd biografi om Sveriges första, och enda, aktiva kvinnliga nationalekonom före 1970-talet, Karin Kock, samt en bok där elva kvinnliga professorer inom historia och samhällsvetenskap berättar om skapandet av genusforskning i sina discipliner.

Under min vistelse som forskningsledare vid Nordiskt institut för kunskap om kön vid Oslo universitet ledde jag ett komparativt nordiskt forskningsprogram om fördelningen av könsmakt inom politik och näringsliv i Norden, i ett samtidshistoriskt perspektiv.

För närvarande koordinerar jag ett europeiskt forskningsprogram som vidareutvecklar det biografiska spåret i min forskning. Syftet är att analysera det internationella vetenskapliga utbytets roll i skapandet av könade vetenskapliga  identiteter – eller vetenskapliga personae – i ett urval länder (Belgien, Holland, Tyskland och Sverige).

Nyckelord: social historia, ekonomisk historia, genus, arbete, äganderätt, biografi, livshistorier, vetenskaplig ”persona”.

 

Forskningsprojekt  

(sedan 2005)

  • Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia  Wallenbergs minnesfond, 2014-2016 
    Medverkande forskare: professor Mineke Bosch, University of Groningen, Holland; Professor Kaat Wils and  Dr.  Pieter Huistra, KU Leuven, Belgien; Docent Christine von Oertzen, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, Tyskland och Dr. Annika Berg, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
    För projektbeskrivning, se CV på engelska (nedan).
  • Kön och makt i Norden, NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön, 2008-2010
  • Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsakademien m.fl. 2008-2010
  • Kön och arbete, FAS-nätverk, 2006-2011
  • Ett återkommande dilemma - arbets- och äktenskapskontrakt hos tre generationer kvinnor, Riksbankens jubileumsfond 2005-2011


Valda publikationer

Niskanen, Kirsti 2014, ”History and Life Writing in the Digital Age – Empirical Possibilities and Epistemological Challenges”, European Journal of Life Writing (forthcoming)

Blomberg, Eva – Niskanen, Kirsti (red.) 2013, 272 s., Arbete och jämställdhet – förändringar under femtio år, Stockholm: SNS Förlag

Niskanen, Kirsti – Hassan Jansson, Karin (red.) 2012, ”Genushistoriens utmaningar”, gästredigerat temanummer till Scandia 2012:2 (Supplement)

Niskanen, Kirsti 2011 (red.), Gender and power in the Nordic countries: with focus on politics and business, 117 s., Oslo: NIKK, NIKK publications ; 2011:1

Niskanen, Kirsti 2011, ”Den intellektuella parrelationens politik och praktik – Karin Kock och Hugo Lindberg”,  Berg, Annika - Florin Christina – Wisselgren, Per (red.) 2011, Par i kunskap och politik: intellektuella äktenskap i moderniteten, Umeå: Borea

Niskanen, Kirsti - Nyberg, Anita (red.) 2009-2010, Kön och makt i Norden, Del I, 382 s. och Del II, 187 s., Nordiska ministerrådet, Tema Nord:2009.569, 2010:525

Niskanen, Kirsti – Florin Christina 2010 (red.), Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, 388 s., SNS Förlag

Niskanen, Kirsti 2007, Karriär i männens värld. Nationalekonomen och feministen Karin Kock, 264 s., Stockholm: SNS Förlag

Niskanen, Kirsti 2004: ”Marriage and Economic Rights. Women, Men and Property during the First Part of the Twentieth Century”. Green, David R – Owens, Alastair (eds): Family Welfare: Gender, Property and Inheritance since the Seventeenth Century, Greenwood Press, USA

Niskanen, Kirsti 2001: ”Gender Economics in Action. Rural Women´s Economic Citizenship during the Twentieth Century, Journal of Women´s History, summer 2001 (volume 13, issue 2)