Kirsti Niskanen
Kirsti Niskanen

Professor emeritus.
Prof. Dr., em.

Docent i genusvetenskap
Associate Professor of Gender Studies

E-post: kirsti.niskanen@historia.su.se
Kirsti Niskanens profilsida
(presentation in English)

 

Om mig

 Jag anställdes som professor i historia vid Stockholms universitet 2010. Innan dess arbetade jag som forskningsledare vid Nordiska ministerrådets könsforskningsenhet NIKK (Nordiska institutet för kunskap om kön) vid Universitetet i Oslo och som vikarierande professor, docent och forskarassistent på Tema Genus vid Linköpings universitet. På 1990-talet arbetade jag som forskare och vik. lektor på Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, där jag även disputerade 1995.

Undervisning

 Jag har främst undervisat på kurser på master- och forskarutbildningsnivå i historia. Jag har handlett flera doktorander till disputation och är f.n. huvudhandledare för två. Jag har en lång erfarenhet av forskarhandledningsfrågor och har bland annat varit studierektor för forskarutbildning i historia. Jag leder även kurser i forskarhandledning på Centrum för universitetslärarutbildning, med fokus på inlärning och undervisning på forskarnivå, juridiska aspekter av forskarutbildning, etik, samt genus och mångfald i forskarutbildning.

Forskning

Mina nuvarande forskningsintressen ryms inom det breda området vetenskapshistoria och universitetshistoria, i ett feministiskt perspektiv. Jag har sedan 2014 arbetat med ett internationellt forskningsprogram SPICE, "Scientific Persona in Cultural Encounters", med kollegor från Nederländerna och Belgien. Jag har ett brett intresse i genushistoria, i modern social- och ekonomisk historia och nordisk jämställdhetspolitik och har lett flera forskningsprojekt på dessa områden. Jag har också intresserat mig för pedagogisk forskning och undervisning i forskarhandledning.