Yulia Gradskova

Docent

E-post: yulia.gradskova@historia.su.se

Forskningsområden

  • Genushistoria
  • Samtidshistoria
  • Globalhistoria
  • Rysslands social och kvinnohistoria med inriktning på etniska minoriteter
  • Muntlig historia

Pågående forskning

Jag är särskilt intresserad i samtidshistoria med fokus på kvinnoorganisationer, jämställdhet, postsocialismen och dekoloniala teorier. Jag har forskat om samarbete kring jämställdhet mellan nordiska länder och nordvästra Ryssland, Sovjetisk ”emancipation” av muslimska och icke-ryska kvinnor under 1920-talet samt om moderskap under Sovjettiden och barnomsorgspraktiker.

Mitt nuvarande forskningsprojekt vill undersöka Women's International Democratic Federation, WIDF, svenskt namn: Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, och dess roll i det globala civilsamhällets utveckling under kalla kriget, 1955-1985.

Studien bidrar till tre viktiga områden:

  1. forskning om globala civilsamhällen under kalla krigets tid – genom att undersöka en global organisation, WIDF.
  2. forskning om postkoloniala och tredjevärlds kvinnorörelser – genom att undersöka den Sovjetinspirerade ”systerskapspolitiken” och dess följder.
  3. forskning om ”global governance” – genom att belysa komplicerade maktrelationer mellan deltagare i transnationella och globala organisationer.

Forskningsprojekt

The “Soviet Front” or an Alternative Global Civil Society? Women’s International Democratic Federation and the “Third World” (1955-1985)

Publikationer i urval/Selected publications

Books

Eva Blomberg, Yulia Gradskova, Ylva Waldemarson & Alina Zvinkline, Gender Equality on a Grand Tour. Politics and Institutions – the Nordic Council,  Sweden, Lithuania and Russia. Brill, 2017.

Yulia Gradskova & Sara Sanders eds. Institutionalizing gender equality – Global and Historical Perspective. Rowman & Littlefield, Lexington books. 2015.

Helene Carlbäck, Yulia Gradskova and Zhanna Kravchenko eds. And They Lived Happily Ever After? Norms and Everyday Practices of Family and Parenthood in Russia and Eastern Europe. Budapest: CEU Press, 2012.

Peer-reviewed articles and book chapters

Emancipation at the Crossroads Between the ‘Woman Question’ and the ‘National Question’. The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and the Soviet Union, Melanie Ilic ed., Palgrave 2018, 117-131.

Women, Memory, and Resistance: Dealing with the Soviet Past in the Volga-Ural Region. Russia’s Regional Identities. The Power of the Provinces. Edited by Edith Clowes, Gisela Erbslöh & Ani Kokobobo, Routledge,, 2018, 248-263.

“Russia – A “Difficult Case” for Gender Equality? The Transnational Politics of Women’s Rights and Northwest Russia: the Example of Nordic-Russian Cooperation,” in Eva Blomberg, Yulia Gradskova, Ylva Waldemarson & Alina Zvinkline, Gender Equality on a Grand Tour: Politics and Institutions in the Northern Europe and in the Baltic Region under the last three decennia, Brill, 2017.

Managing the “Country’s Future- Changing Ideas, Constraints and Perceptions of Preschools in Contemporary Russia Compared with the Soviet Past”, Europe-Asia Studies, 2015, 67(10).1587-1605.

Organizing Girls’ Groups for a Better Future: Local and Global Challenges and Solutions, Girlhood Studies, 2015( 1).

The Soviet Union: 'Chile is in Our Hearts.' Practices of Solidarity between Propaganda, Curiosity and Subversion, in K.Christiaens, I.Goddeeris, M.Rodriguez eds., European Solidarity with Chile, 1970-1980. 2014, Peter Lang, pp.329-346.

Speaking for Those “Backward”: Gender and Ethnic Minorities in Soviet Silent Films, Region, 2013, 2:2, 1-20.

‘Supporting the genuine development of the child’. Public childcare centers versus family in post-Soviet Russia”, in And They Lived Happily Ever After? Norms and Everyday Practices of Family and Parenthood in Russia and Eastern Europe. Budapest: CEU Press, 2012, pp. 165-184.

Regional ombudsmen, human rights and women - gender aspects of the social and legal transformation in North-West Russia (based on ombudsman reports).  The Soviet and Post-Soviet Review,  2012, vol.3, pp.84-109.

Articles and chapters

”Hur solidaritet blir till. Svenska Chilekommitténs emotionella gemenskap 1973–1980.” In Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren,  Känslornas revoluton. Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet, Appell, 2017, 183-214.

Women’s Everyday Life in Soviet Russia: Collecting Stories, Dealing with Silences and Exploring Nostalgia. In Melanie Ilic and Dalia Leinarte eds. The Soviet Past in Post-Soviet Present. Methodology and Ethicsin Russian, Baltic and Central European Oral History and Memory Studies. Routledge, 2016, pp.38-50.

(with Sara Sanders) “Internationalization, Institutionalization and Glocalization. Gender Equality as Process”,  in Gradskova& Sanders, Institutionalizing gender equality. Rowman & Littlefield 2015, 1-18.

“This law is simply a blind copy of the most radical feminist laws in northern Europe.”  Gender equality (non-)institutionalization (an example of Nordic cooperation with North-western Russia), in Gradskova& Sanders, Institutionalizing gender equality. Rowman & Littlefield 2015, 229-244.

Translating ‘Gender Equality’. Northwestern Russia Meets the Global Gender Equality Agenda. Baltic Worlds, 2015, N.1.

Family and Social Change in Russia, in Zsombor Rajkai, Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies. Change and Continuity in Eastern Europe and East Asia. Brill, pp.36-82.

In Spanish

"Cuando eramos jovenes": Memorias de las mujeres en la URSS. Historia, Antropología y Fuentes Orales. 2007, N 38, 163-178.

In Russian

Svoboda kak prinuzhdenie? Sovetskoe nastuplenie na “raskreposhchenie zhenshchiny” I “nasledie imperii”, Ab Imperio, 2013, N 4, 113-144.

Kogda otdavat rebionka v detskii sad I platit li vospitateliu? Roditelstvo, gender i uchrezhdenia doshkolnogo vospitaniia v internet-forumakh, Laboratorium, 2010, № 3, pp.44-57.

Publication of historical sources

Gradskova, Yulia & Monica Quirico. Solidaritet med Chile, 1973-1989. Vittnesseminarium, Södertörns Högskola, 2016