Bill Sund
 
 

Professor
Rum: D834
Tel: 08-16 36 31, 0702-79 51 98
E-post: bill.sund@historia.su.se, bill.sund@akpa.su.se

 

Forskningsinriktning

Min forskning, som kan karakteriseras som historiesociologisk, spänner över tre sinsemellan delvis sammanhängande fält: arbetsliv/arbetsmarknad, idrottshistoria/sport management och ekonomisk och organiserad brottslighet - och i nästan all min forskning har jag arbetat med såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv, ofta i en maktansats där jag sökt tillämpa Weber, Gramsci och Bourdieu. Jag har byggt min förhållandevis omfattande uppdragsforskning på grundforskning finansierad av forskningsråden. Min forskning har huvudsakligen genomförts vid Stockholms universitet: vid Institutet för social forskning/SOFI, men även i ett tidigare skede vid Historiska institutionen.

Är av universitetsledningen utsedd till universitets fotbollsforskningsexpert.

Nyckelord: makt, relationer, organisation, politik och ekonomi.

Forskningsprojekt

Pågående, nystartat forskningsprojekt är ”Den moderna fotbollens utvecklingsprocess”.
Projektet utgörs av en studie av den moderna fotbollens utveckling från 1920-talet och framåt med fokus på relationerna mellan spelsystem, management och fotbollskultur. Utgångspunkten är att det finns en påtaglig brist på kunskap om relationen mellan vinnande spelstilar och klubbens/förbundets ledning. Förhållandet mellan organisation, ekonomi och den sportsliga dimensionen analyseras. Metoden är huvudsaklig en fallstudiemetodik där 12 olika spelsystem (främst internationella) analyseras. Historiska källstudier och muntliga källor via intervjuer används. Dessutom används samhällsvetenskaplig litteratur (sociologisk och företagsekonomisk) tillsammans med den numera omfattande internationella fotbollslitteraturen. Huvudantagandet är att det finns en entreprenör bakom varje spelsystem, varför entreprenörens roll är central i analyserna.

Läs mer i Projektbeskrivning Den moderna fotbollens utvecklingsprocess (351 Kb) (pdf)

Valda publikationer

Backe upp och backe ner. Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv. Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 12. Malmö 2012

Ett förbund i arbete: ”Organisation i förändring”, ”Studier, information” och ”Avtalsrörelsen i samordning”, i Det lyser en framtid. Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981, Stockholm 2008

Fotbollsindustrin. Nomen förlag, Visby 2007/2008

Dansk fodbold som arbejdsmarked – mellem paternalisme og ret, i Professionell fodbold. Forlaget KLIM, Århus 2005

Kvinnolön och institutionell makt: Lönefrågans institutioner och drivkrafter i ett historiskt och institutionellt perspektiv, i Kvinnor tar plats. Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet. ARAB, 2002

Det långa 70-talet. En omvärldsanalys. Agora förlag, Stockholm 2002

Proletarian Writers, the Working Environment and the Struggle for Hegemony, i Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2001

Den svenska läxan. En essä om ekonomisk brottslighet i Sverige, USA och Italien. Atlas förlag, Stockholm 1999

Fotbollens maktfält. Svensk fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv. Svenska fotbollförlaget, Malmö 1997

Makt och arbetsskador under 1900-talet. Carlsson, Stockholm 1990 (tillsammans med Klas Åmark)