Helena Tolvhed
 
 

Docent och forskare (in english below)

E-post: helena.tolvhed@historia.su.se
Rum: D938, Södra huset, Campus Frescati

Disputerade i historia 2009, Lunds universitet.

Forskningsområden:

  • Idrotts- och hälsohistoria
  • Kvinno- och genushistoria
  • Kulturhistoria

Pågående forskning:

Boken På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 (2015) undersöker det historiska spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet. Genom studier av kvinnors friidrott på 1920- och 1930-talen, av den tidiga feministiska föreningen Svenska Kvinnors Centralförbund för Fysisk Kultur, av 1960-talets rallydrottning Ewy Rosqvist och av handbollsspelare som kämpat för jämlika villkor framträder idrotten som en historisk arena för underordning och marginalisering, men också för gemenskap och frigörelse. I boken diskuteras hur genus har skapats, utmanats och omförhandlats på idrottens ”damsida”, utifrån studier av arkivdokument, pressmaterial och muntlig historia.

För närvarande arbetar jag med projektet ”Från folkhälsa till ’hälsoism’? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970”, finansierat av Vetenskapsrådet (2014- 2017). Mot bakgrund av hälso- och träningsmarknadens expansion undersöker projektet diskursen om hälsa, kropp och träning 1970-2015, främst genom studier av hälso- och träningstidningar. Vilka frigörelser och löften, och vilka nya former för reglering, ryms i de uppmaningar, problem och lösningar som formuleras kring hälsa och träning? På vilka sätt blir kroppen medel och/eller mål och vilka relationer konstrueras mellan individen och hennes sammanhang?

Publikationer:

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=tolvhed&f=simp&spell=true&hist=true&p=1


 

Helena Tolvhed

Researcher

E-mail: helena.tolvhed@historia.su.se
Room: D938
Phone: + 46 (0)8 16 35 81
PhD in History 2009, Lund University

Research Areas:

  • History of Sport and Health
  • Women’s and Gender History
  • Cultural history

Ongoing research:

The book På damsidan (“On the Ladies’ side”, 2015), examines the tension between, on the one hand, sport as a masculinized and male dominated historical arena, and femininity and female bodies on the other. Using achieve material, oral history and press material, the book analyses the construction and (re-)negotiation of gender “on the ladies’ side” of sport. Through part-studies on different sports contexts in Sweden during the 20th century, sport emerges as an area of subordination and struggle, but also for community, pleasure and emancipation for women.

I am presently working on the project “From People’s Health to ‘Healthism’? New Femininities and Masculinities in Health and Exercise from 1970”, funded by the Swedish Research Council (2014-2017). The project explores the changing discourses on health, primarily through a text and image analysis of health and fitness magazines from 1970 to the present. What liberations and what new forms of regulation can be identified in the urgings, problems and solutions formulated around health? How does the body emerge as means or goal and what relations are constructed between the individual and her contexts?

Publications in English:

"Ewy Rosqvist, rally queen: Gender, identity and car racing at the beginning of the 1960s", i Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics (vol. 19 2016, special issue: Extraordinary sportswomen)

”A Sound Citizen in a Sound Body. Sport and the Issue of Women’s Emancipation in 1920’s Sweden”, Journal of Women’s History (2015, vol 27, issue 2: “Modern Womanhood: Unusual Sites of Twentieth-Century Women's Empowerment in Europe and the United States.”). pp. 37-61

“Sex Dilemmas, Amazons and Cyborgs: Feminist Cultural Studies and Sport”, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research Volume 5, 2013: pp. 273–289. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a18/cu13v5a18.pdf

“The Sports Woman as a Cultural Challenge: Swedish Popular Press Coverage of the Olympic Games during the 1950s and 1960s”, International Journal of the History of Sport Volume 29, Issue 2 2012, pp. 302-317.

“Swedish Media Coverage of Athens 2004”, in Toni Bruce, Jorid Hovden, & Pirkko Markula (eds.), Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage, Rotterdam & Taipei: Sense Publishers.