Ett tvärvetenskapligt idrottshistoriskt nätverk och seminarium med ett sextiotal intressenter runt om i landet drivs sedan ett par år i samarbete mellan Historiska institutionen och Gymnastik- och idrottshögskolan. Det fungerar som ett informellt nationellt center, där forskare landet runt är välkomna att presentera och diskutera sina projekt. Seminariets program visas i institutionens löpande Kalendarium.

Forskningsområdet idrottshistoria innefattar ett brett spektrum av olika perspektiv. Vi bedriver forskning om idrott och genus, samt om hur idrott skapar sociala och nationella identiteter. Idrott och välfärd är en annan fråga som intresserar oss, liksom även framgångsfaktorer bakom olika sportgrenar, samt elitidrottens villkor. Just nu satsar vi särskilt på forskning om idrott och känslor, idrott som varumärke samt idrott och politik.

Forskare och projekt

Emil Dickson, doktorand: Att lägga naturen till rätta: Naturvården i välfärdsstaten

John Hellström, doktorand: Avhandlingsprojekt "Svenska sporthjältar - konstruktionen av svenska idrottshjältar i media under 1900-talet."

Jan Lindroth, professor emeritus

Jens Ljunggren, professor. Pågående forskningsprojekt: Vredens kanalisering: Socialdemokratin och den politiska emotionaliteten 1880-1990. Kommande forskning: idrott och känslor, samt idrott som varumärke.

Emma Pihl Skoog, doktorand: Starke man: Kön och klass i svenska kraftsporter 1920-1975

Paul Sjöblom, forskarassistent: projekt om elitidrottares existensvillkor; framgångsrika föreningskulturer; idrottsanläggningar i ett komparativt nordiskt perspektiv; Stockholms stads idrottspolitik efter 1945

Bill Sund, professor: Den moderna fotbollens utvecklingsprocess

Helena Tolvhed, fil. dr: Mellan möjligheter och motstånd: Om kvinnors idrott i Sverige från 1920-tal till 2000-tal

Johnny Wijk, professor: a) Tennis och golf - idrottsgrenars tillväxt och tillbakagång. b) Idrott, politik och bojkottaktioner 1945-2010

Samverkande forskare inom det idrottshistoriska nätverket

Hans Bolling, fil. dr: a) Den svenska handikappidrottens historia.
b) Stockholmsolympiaden 1912: tävlingarna - myterna - följderna.

Leif Yttergren, högskolelektor GIH:
a) Olympiska spelens histora med särskild inriktning på Stockholm-OS 1912. b) Träningens historia med särskild inriktning på friidrott