Jens Ljunggren
Jens Ljunggren

Professor
Rum D881
Tel. 08-16 36 64
E-post: jens.ljunggren@historia.su.se

Forskningsinriktning

Född 1964, disputerade 1999. I min avhandling Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 analyserade jag ur ett manlighets- och idéhistoriskt perspektiv gymnastikundervisning i Sverige under 1800-talet.
Därefter har jag sysslat med annat som inte har en direkt koppling till idrottens historia.
Mitt forskningsprojekt Manlighetsförställningar handlade om den tyska bildningseliten kring första världskriget. Därefter har jag forskat om vänsterintellektuella på 1960- och 70-talet, och är för tillfället sysselsatt med ett, ännu oavslutat, projekt om politik och känslor inom svensk socialdemokrati ca 1880 till 1980.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att jag har ägnat mig åt att analysera både politik och idrott ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Framöver kommer jag främst att arbeta med idrottshistoriskt forskning. Under HT 2012 och VT 2013 planeras forskning inom särskilt två områden: den svenska idrottsmodellens samtidshistoria och historiografi samt idrottsbiografier.

Nyckelord: idrott, känslor, idrottshistoria, manlighet, politisk historia, intellektuella.

Publikationer

  1. “Por qué la gimnasia de Ling? El desarrollo de la gimnasia sueca durante el siglo XIX.”, i La invención del ‘homo gymnasticus’. Fragmentos históricos sobre la educación de los cuerpos en movimiento en Occidente. Compilador: Dr. Pablo Ariel Scharagrodsky, (2011)
  2. Inget land för intellektuella: 68-revolten och svenska vänsterintellektuella, Nordic Academic Press 2009.
  3. ”Vad är 68? Några tendenser i svensk och internationell historieskrivning”, Häften för kritiska studier, 2008: 197.
  4. ”Uppgörelsen som aldrig blev av. De intellektuella och vänsterns besvikelse”, i 1973 – en träff i tidsandan, red. Marie Cronqvist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund, (2008).
  5. ”Omanlighet, en strategi för överordning? Manliga identifikationer och jagets positioner, exemplet Fredrik Böök”, NORMA - Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier 2007:1.
  6. Känslornas krig: Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet, (2004).
  7. ”Kritiken som legitimerar: Linggymnastikens självkritik och dess återkomst i folkrörelseidrotten”, Idrott, historia, samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2003.
  8. ”Modernitet och kroppsfostran: Linggymnastik och 1800-talets skapande av manlighet”, Häften för kritiska studier, 2000:3.
  9. "Linggymnastics: The masculine road through modernity: Ling gymnastics and Male Socialisation in Ninteenth-Century Sweden", European Sports History Review, vol 2: European Masculinities: Sport, Europe, Gender, (2000).
  10. Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914, Akd. avh. (1999).