Wilma Sjöberg
Wilma Sjöberg

Doktorand
E-post: wilma.sjoberg@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum: D848

Forskningsområden:

  • Idrottshistoria
  • Genushistoria
  • Modern historia

Pågående forskning:

I min avhandling Att köra i kapp med döden behandlas den svenska mediabilden av tävlingsföraren inom rally och Formel 1 mellan 1948-1999. Bilsportens tävlingsförare skildrades annorlunda än exempelvis fotbollsspelare och höjdhoppare då varken fysisk styrka eller smidighet var av främsta vikt. Istället konstruerades rally- och Formel 1-föraren gentemot andra ideal med en nära koppling till bilens tekniska förutsättningar.

Teoretiskt närmar jag mig mediabilden av tävlingsföraren med hjälp av en rad genusteoretiska ingångar så som manlighetsteorier och konceptet materialitet. Det empiriska källmaterialet består av medlemstidskrifter, populärpress samt dags-och kvällspress med koppling till rally och Formel 1. Källmaterialet undersöks med både text- och bildanalys.