Idrottshistoria

Idrottshistoria

Idrottshistoria är ett relativt nyetablerat område inom den akademiska forskningen. Stockholms universitet har etablerat sig på detta område med stor potential för framtida interna och externa satsningar.

Ett tvärvetenskapligt idrottshistoriskt nätverk och seminarium med ett sextiotal intressenter runt om i landet drivs sedan ett par år i samarbete mellan Historiska institutionen och Gymnastik- och idrottshögskolan. Det fungerar som ett informellt nationellt center, där forskare landet runt är välkomna att presentera och diskutera sina projekt. Seminariets program visas i institutionens löpande Kalendarium.

Forskningsområdet idrottshistoria innefattar ett brett spektrum av olika perspektiv; bl.a. den kommersiella tävlingsidrottens utveckling, massmedias idrottsbevakning, nationella och lokala identiteter runt idrotten, idrottsrörelsens organisering, ungdomsidrotten och den växande motionsrörelsens olika former.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter