Ale Pålsson
Ale Pålsson

Fil. dr.
Rum: D898
Tel: 08-16 27 62
E-post: ale.palsson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag studerar svensk transnationell historia, med fokus på kolonialism, rasism och orientalistiska föreställningar under tidigmodern tid. Mitt masterarbete behandlade försäljningen av S:t Barthélemy i Karibien, som var en svensk koloni under större delen av svenskt 1800-tal. Just nu fortsätter jag studera S:t Barthélemy som svensk koloni, där mitt intresse ligger i att kartlägga den multikulturella miljö som existerade under kolonins mest framgångsrika period: 1790-1820. Under en period av intensiv maktkamp mellan franska, engelska, amerikanska och svenska intressen är det för mig intressant att se var de koloniala allianserna låg och under vilka grupperingar öns invånare identifierade sig.

Jag har även arbetat med svenska reseskildringar av Japan och har stort intresse av genushistoria och moderna rasistiska föreställningar.

Nyckelord: Transnationell historia, tidigmodern historia, svensk kolonialism, S:t Barthélemy, orientalism

Forskningsprojekt

Maktkamp eller samlevnad – en granskning av S:t Barthélemys nationella och sociala grupperingar och dess samexistens 1790-1820