Harry Svensson
 
 

Fil. Dr.
Rum: D856
Tel: 08-674 71 09
E-mail: harry.svensson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min avhandling kommer att behandla örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö. Karlskrona framställs ofta i litteraturen som en provinsstad. Men ända fram till år 1800 var det Sveriges tredje största stad och hade stor betydelse för Sveriges utrikespolitiska ambitioner i egenskap av huvudstation för rikets örlogsflotta. Dessutom var staden kulturellt annorlunda genom sin position som örlogsstad.

I avhandlingsarbetet skall jag studera mångfalden i Karlskrona och majoritetssamhällets förhållande till den judiska minoritet som flyttar till staden 1780. Avhandlingen kommer att presentera en motbild till den tidigare forskningens ensidiga bild av Karlskrona som provinsiell regementsort. Syftet är att visa hur integrationen fungerade och placera in Karlskrona i ett internationellt forskningsfält om örlogsstäder. Avhandlingen kommer teoretiskt hämta inspiration från teorier kring integration, örlogsstäder och Port Jews-paradigmet, som det formuleras i antologin Jews and Port Cities 1590-1990 – Commerce, Community and Cosmopolitanism.

Michel Foucault skriver om Karlskronas systerstad och ser i denna embryot till moderniteten: ”I Frankrike verkar det som om Rochefort hade tjänstgjort som försöksfält och som mönster. En hamn, som dessutom är en örlogshamn, utgör med sitt omlopp av varor, med sina mer eller mindre tvångsrekryterade sjömän som mönstrar på och av, med sina sjukdomar och epidemier, en ort där desertering, smuggling och smitta frodas, där farliga blandningar möts och förbjudna omlopp korsas.”

Jag skriver också om ämnen relaterade till min forskning på Newsmill.se:
http://www.newsmill.se/user/harryrsonsvensson