Leos Müller
Leos Müller

Professor i historia, särskilt maritim historia
(in english below).
Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS
 

E-post: leos.muller@historia.su.se
Tel: 46(0)8-674 7102
mobile 46(0)70-0434513
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D 944

Disputerade i historia, 1998, Uppsala universitet

 

Forskningsområden

  • Maritim historia
  • Global historia
  • Ekonomisk och diplomatisk historia
  • 1700-talet

Pågående forskning

I min forskning studerar jag svensk sjöfart och handel under 1700-talet. Jag undersöker framförallt relationen mellan utrikespolitik och ekonomisk utveckling. Under 1700-talet var Sverige neutralt i flera internationella konflikter och den svenska sjöfarten och handeln expanderade under denna tidiga neutralitet.  Som föreståndare för Centrum för maritima studier är jag intresserad av bred maritimhistorisk forskning, från 1500-talets örlogskrig till dagens containerrevolution. Jag är en av redaktörerna och författarna bakom boken Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar (2016). Jag är även mycket intresserad av det växande ämnet globalhistoria.

Publikationer

Länk till litterturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 


Leos Müller

Professor in History, Maritime History
Director of the Centre for Maritime Studies

Research Areas:

  • Maritime history
  • Global history
  • Economic and diplomatic history
  • 18th-century studies

Ongoing research:

In my ongoing research I study Swedish shipping and trade in the 18th century. In the focus is the complicated relationship between foreign policy and economic development. Sweden was neutral in many 18th-century conflicts and Swedish shipping and trade prospered. As the director of the Centre for Maritime Studies I stay for an open understanding of maritime history, from 16th-century naval warfare to the present container revolution. I am one of editors of the new textbook on Sweden’ maritime history Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar (Seaway to Sweden. From the 16th Century to Present, 2016). I am also deeply interested in the field of global history.

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden).