Maritim historia vid Historiska institutionen är ett väletablerat ämne. Relationen mellan örlogsflottans historia och den svenska maktstatens utbyggnad såväl som sjökrigens historia (marinhistoria) har studerats under många år.

Centrum för maritima studier, CEMAS, vill lyfta fram även andra aspekter av den maritimhistoriska forskningen: sjöfartshistoria och den ekonomiska politikens och utrikespolitikens roll för den maritima sektorns utveckling. Svensk maritim historia är också en svensk "global" historia.

Forskare och projekt

Läs mer om Centrum för maritima studier, CEMAS, här.