Maritim historia

Maritim historia

Maritim historia vid Historiska institutionen är ett väletablerat ämne. Relationen mellan örlogsflottans historia och den svenska maktstatens utbyggnad såväl som sjökrigens historia (marinhistoria) har studerats under många år.

Det nyligen startade vill lyfta fram även andra aspekter av den maritimhistoriska forskningen: sjöfartshistoria och den ekonomiska politikens och utrikespolitikens roll för den maritima sektorns utveckling. Svensk maritim historia är också en svensk "global" historia.

Institutionens forskare studerar olika aspekter av det Svenska Ostindiska Kompaniets globala verksamhet.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Karin Sennefelt
karin.sennefelt@historia.su.se

Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter