Eva-marie Letzter
 

Doktorand
Rum: D851
Tel: 08-16 27 74
E-post: eva-marie.letzter@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min avhandling handlar om senmedeltida moralundervisning sett utifrån användningen av korta uppbyggliga berättelser, så kallade exempelberättelser. Syftet är att visa hur Heliga Birgitta och de svenska predikanterna anpassade sina exempelberättelser och deras framställning av sensmoralen för att fostra sin tids europeiska maktelit respektive svenska allmänhet till goda kristna, cirka 1340–1500. Undersökningarna involverar studiet av narrativa och didaktiska element, kristen etik, normer samt samhällsattityder. Ambitionen är att från svensk horisont synliggöra den populärreligiösa undervisning som växte fram via kyrkans interaktion med folket. Det var förvisso en gudabenådad riksrådsänka och kyrkliga prelater som förkunnade Herrens vilja genom uppbyggliga berättelser, men ingen av dem var döv för folkliga influenser. I deras exempelberättelser ryms därför såväl humor som fasa, vardagsliv som fest och änglar som djävlar i en verklighet som var medeltidsmänniskan förtrogen.

Vid sidan om avhandlingsarbetet har jag även varit inblandad i ett reformationsprojekt som resulterade i en bok om den svenskareformationen.

Forskningsprojekt

Med öga för publiken. Moralisk fostran i Heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser ca 1340–1500.

Redaktörskap 

Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i
reformationens Sverige. Opuscula Historica Upsaliensia 49, Eva-Marie Letzter (red) 2012

Valda publikationer

”Teaching by Example. Exempla Used in Birgitta’s Revelations and in Old Swedish Popular Sermons” pp. 288–306 in The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011, ed. Claes Gejrot, Mia Åkestam & Roger Andersson (Stockholm: Kungliga Vitterhetsakademien. Konferenser 82, 2013)

Nyckelord: medeltiden, exemplum, folkfostran, Heliga Birgitta, Vadstena, kulturhistoria