Eva-marie Letzter
 
 

Fil. Dr.
E-post: eva-marie.letzter@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min avhandling handlar om senmedeltida moralundervisning sett utifrån användningen av korta uppbyggliga berättelser, så kallade exempelberättelser. Syftet är att visa hur heliga Birgitta och de svenska predikanterna ville fostra sin tids europeiska maktelit respektive svenska allmänhet till goda kristna med hjälp av exempelberättelser, cirka 1340–1500. Undersökningarna involverar studiet av såväl retorisk som narrativ didaktik, kristen troslära som normer. Men genom att Birgittas och predikanternas fostrande praktik kompareras och dekonstrueras blir det dessutom möjligt att analysera författarnas publikanpassning, något som görs via appliceringen av medievetenskaplig identifikationsteori. Avhandlingen bidrar därför med kunskap om medeltidens kyrkliga exempellitteratur samtidigt som den utvecklar en metodologi, med vilken publikanpassning i denna litteratur kan utvärderas. 

Vid sidan om avhandlingsarbetet har jag även varit inblandad i ett reformationsprojekt som resulterade i en bok om den svenskareformationen.

Forskningsprojekt

Med öga för publiken. Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500. (Diss. Stockholms universitet, 2018)

Redaktörskap 

Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i
reformationens Sverige. Opuscula Historica Upsaliensia 49, Eva-Marie Letzter (red) 2012

Valda publikationer

”Teaching by Example. Exempla Used in Birgitta’s Revelations and in Old Swedish Popular Sermons” pp. 288–306 in The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011, ed. Claes Gejrot, Mia Åkestam & Roger Andersson (Stockholm: Kungliga Vitterhetsakademien. Konferenser 82, 2013)

Nyckelord: medeltiden, exemplum, folkfostran, Heliga Birgitta, Vadstena, kulturhistoria