Inka Moilanen
 
 

PhD, forskare
Sekreterare vid Centrum för medeltidsstudier
Koordinator för forskarskolans tema Space and Place in the Humanities
Rum: D918
Tel: 08-16 33 86
E-post: inka.moilanen@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mina forskningsintressen rör social- och religionshistoria, kommunikationsnätverk, medeltida handskriftskultur, predikningar, själavård och normativitet under tidig- och högmedeltiden, med en särskild betoning på anglosaxisk historia och litteratur. Jag är också intresserad av digitala humaniora och historievetenskapens teori och metoder.

Nyckelord: socialhistoria, religionshistoria, kommunikation, nätverk, begreppsförändring, predikotexter, själavård, tidig medeltid, högmedeltiden, det anglosaxiska England.

Forskningsprojekt

Networks of Knowledge: Communication, Society and Medieval Homiletic Writing. Postdok-projekt finansierad av Stockholms Universitet.

Social Conflicts and Conceptual Change: A Digital Humanities Approach to Medieval Sermons. Forskningsprojekt finansierad av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

HI8054 Anglo-Saxon England, 7.5 hp (avancerad nivå)

HI8062 Medeltidens predikningar som historiska källor, 7.5 hp (avancerad nivå)

HI8064 Det medeltida Rom – Den eviga staden där forntid och framtid möts, 7.5 hp (avancerad nivå)

Jag handledar gärna C- och masteruppsatser som rör tidig- och högmedeltida ämnen, särskilt på social- och religionshistoriska teman. Kontakta mig vid behov.

Nya publikationer

“Virtues, Vices, and Vectors: Digital Tools and the Study of Medieval Sermons”, BLOGG DigHist – Perspectives on Digital History, Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 22 March 2019. URL: https://journals.lub.lu.se/scandia/announcement/view/67

“Bishops and Pastoral Obligations: Ælfric’s Pastoral Letters and Preaching in the 11th and 12th Centuries”, in Dominus Episcopus: Medieval Bishops between Diocese and Court, ed. by Anthony John Lappin with Elena Balzamo (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2018), pp. 53–82. URL Open Access: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-157229 

“The Concept of the Three Orders of Society and Social Mobility in Eleventh-Century England”, English Historical Review 131:553 (2016): DOI: https://doi.org/10.1093/ehr/cew419

“Retoriikka ja historian tulkinta,” in Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (ed.), Historian teoria ja filosofia: Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan (Tampere: Vastapaino, 2016), pp. 114–143.

“Hagiography, Historiography and the Patterns of Sanctity in the Saga of Edward the Confessor,” in Else Mundal (ed.), Medieval Nordic Literature in its European Context (Oslo: Dreyer, 2015), pp. 126–151.

 

Publikationer i DiVa.

Min doktorsavhandling är tillgänglig på Bergen Open Research Archive (BORA):

Writing the Order: Religious-Political Discourses in Late Anglo-Saxon England (PhD diss., University of Bergen, 2011): http://hdl.handle.net/1956/5375