Inka Moilanen
 
 

PhD, forskare
Rum: D918
Tel: 08-16 33 86
E-post: inka.moilanen@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mina forskningsintressen rör social- och religionshistoria, kommunikationsnätverk, medeltida handskriftskultur, själavård och normativitet under tidig- och högmedeltiden, med en särskild betoning på anglosaxisk historia och litteratur. Jag är också intresserad av digitala humaniora och historievetenskapens teori och metoder.

Mitt postdok-projekt undersöker homiletiska texter och dess sätt att kommunicera uppfattningar om samhället. Det analyserar latinska och gammalengelska predikningar från det sena anglosaxiska England, och ser dem som aktiva deltagare i konsolidering av social ordning. Projektet utnyttjar synpunkter från historia, litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Projektet bygger på min tidigare forskning om medeltida religiösa-politiska diskurser, genom att inkludera nya, tidigare försummade källmaterial och genom att använda begreppet kommunikationsnätet i tolkningen av medeltida textkulturen. På så vis bidrar projektet till att studera överföring, anpassning och förändring av kunskap om social ordning från det tionde till det tolfte århundradet.

Under 2017 kommer jag att påbörja ett nytt projekt på sociala konflikter och dess utveckling under medeltiden. Det treåriga projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och pågår 2017–2020. I detta projekt kommer jag att utgå från konfliktbegreppet och studera hur olika typer av sociala konflikter uppstår och används i den medeltida textkulturen, speciellt när det gäller predikningar. Projektet kombinerar metoder från begreppshistorisk forskning med digital humaniora, och analyserar digitaliserade textkorpusar för att fastställa utvecklingen av konfliktbegreppet från ca 900 till 1200.

Nyckelord: socialhistoria, religionshistoria, kommunikation, nätverk, begreppsförändring, predikotexter, själavård, tidig medeltid, högmedeltiden, det anglosaxiska England.

Forskningsprojekt

Networks of Knowledge: Communication, Society and Medieval Homiletic Writing. Postdok-projekt finansierad av Stockholms Universitet (2013–2015).

Social Conflicts and Conceptual Change: A Digital Humanities Approach to Medieval Sermons. Forskningsprojekt finansierad av Vetenskapsrådet (2017–2020).

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

HI8054 Anglo-Saxon England, 7.5 hp (avancerad nivå)

HI8062 Medeltidens predikningar som historiska källor, 7.5 hp (avancerad nivå)

Jag handledar gärna C- och masteruppsatser som rör tidig- och högmedeltida ämnen, särskilt på social- och religionshistoriska teman. Kontakta mig vid behov.

Nya publikationer

“The Concept of the Three Orders of Society and Social Mobility in Eleventh-Century England”, English Historical Review 131:553 (2016): DOI: https://doi.org/10.1093/ehr/cew419

“Retoriikka ja historian tulkinta,” in Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (ed.), Historian teoria ja filosofia: Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan (Tampere: Vastapaino, 2016), pp. 114–143.

“Hagiography, Historiography and the Patterns of Sanctity in the Saga of Edward the Confessor,” in Else Mundal (ed.), Medieval Nordic Literature in its European Context (Oslo: Dreyer, 2015), pp. 126–151.

Publikationer i DiVa.

Min doktorsavhandling är tillgänglig på Bergen Open Research Archive (BORA):

Writing the Order: Religious-Political Discourses in Late Anglo-Saxon England (PhD diss., University of Bergen, 2011): http://hdl.handle.net/1956/5375