Professor i medeltidshistoria (in english below)
Rum: D998
Tel: 08-16 35 82
E-post: kurt.villads.jensen@historia.su.se

Ph.D. 1992, Dr.Phil. 2011.

Forskningsområden

  • Korståg och krigshistoria
  • Kulturmöten på medeltiden
  • Kyrko- och teologihistoria
  • Komparativ undersökningar av nordisk och iberisk historia

Pågående forskning

Baltiske korståg, omvändelse och sakralisering av landskap,  helgonen och krig, känslor och krig.

Publikationer

 


Kurt Villads Jensen

Professor in Mediaval History
E-mail: kurt.villads.jensen@historia.su.se
Room: D998
Phone: + 46 (0)8 16 35 82

PhD 1992, Dr.Phil. 2011

Speciality

  • Crusades and military history
  • Cultural encounters in the Middle Ages
  • Church history and theology
  • Comparisons of Nordic and Iberian history

Ongoing research

Baltic crusades, conversion and sacralization of landscapes, saints at war, emotions and war.

Publications

 


 

Se en presentation av Kurt Villads Jensen på Centrum för medeltidsstudiers wepplats här.

Se Kurt Villads Jensens personliga hemsida här.