Margaretha Nordquist
Margaretha Nordquist

Titel: FD, vikarierande lektor (in english below)

Funktion: postdoktor i historia/medeltidshistoria

E-post: margaretha.nordquist@historia.su.se

Rum: D862

Tel: 08-16 10 95

Disputerade i historia 2015, Stockholms universitet

Forskningsområden:

  • Medeltidshistoria
  • Historieskrivning
  • Politisk historia
  • Kulturhistoria

Pågående forskning:

Min forskning handlar om historieskrivning, historiekultur och identitetsformering under medeltiden. I min avhandling analyserade jag fornsvenska rimkrönikor från sent 1400-tal och tidigt 1500-tal som ideologiska uttryck, där skildringen av det förflutna fungerar som argument om makt och en maktordning i riket.

För närvarande håller jag på med projektet ”Genealogi och ursprung: identitetsformering, maktlegitimering och historieskrivning i det senmedeltida Norden”. Syftet är att undersöka hur det förflutna gestaltas i olika typer av texter från perioden ca 1350-1450, med fokus på genealogiska modeller för minnesskapande och kontinuitet, ursprungsmyter, samt hur dessa kan kopplas till en pågående identitetsformering på olika nivåer i det skandinaviska området.

Margaretha Nordquist

PhD in History

E-mail: margaretha.nordquist@historia.su.se

Research areas:

  • Medieval history
  • Historiography
  • Political history
  • Cultural history

Ongoing research:

My general research interests concern historiography, memory and cultural continuity, and identity formation in medieval society. In my dissertation I analysed vernacular rhyme chronicles from the late fifteenth and early sixteenth centuries as ideological expressions, where the representation of the past constituted arguments about power and the realm.

 Currently, I working on the project “Genealogy and origin: Identity formation, legitimation of power and history writing in late-medieval Scandinavia”. The purpose of the project is to examine how conceptions of the past are represented in various forms of discourse in the period c. 1350–1450, with a focus on genealogical models of memory and continuity, origin myths, and processes of identity formation on different levels in the Scandinavian area.