Olle
 
 

Professor i medeltidshistoria
Rum: D872
Tel: 08-16 71 03
E-post: olle.ferm@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min forskning berör skilda temata och ämnesområden, vilket gör att jag samarbetar med företrädare för andra ämnen där medeltidsforskning bedrivs. Denna inriktning är dessutom i linje med riktlinjerna för Centrum för medeltidsstudier som jag ansvarar för. Samtliga nedan anförda projekt har en mångvetenskaplig medarbetarstab.

Inom projektet Öst-Väst studerar jag i första hand Boccaccios Il Decameron (ca 1350) som ett uttryck för en moralisk kritik av den etablerade kyrkan. I projektet genomför andra forskare studier av religionskritik och försvar av den bestående samhällsordningen i Persien och Tyskland mellan 1200 och 1500. Syftet är att komma åt den normativa ordning som ger sig till känna i skilda sammanhang för att se om det i synen på normativitet finns likheter mellan öst och väst.

Inom projektet Svenska lärare vid utländska universitet studerar jag de svenska studenternas sociala ursprung, deras insatser vid universiteten och i samhället i stort. Ett särskilt intresse knyts till deras inblandning i senmedeltidens politiska liv.

Projektet Härnevi söker klargöra vilka intressen som var iblandade vid kyrkobyggande och sockenbildning. Min insats består i att klargöra ägarförhållanden och ägarnas roll i dessa sammanhang.

Projektet Hammersta undersöker den lokala maktbasen för en inflytelserik aristokrat och politiker i 1400-talets Sverige. Hammersta var hans befästa sätesgård på Södertörn.

Inom projektet Schack och andra allegorier studerar jag dels synen på samhället och olika gruppers uppgifter inom detsamma, dels hur akademisk lärdom och folklig föreställningsvärld kunde kombineras i ideologisk traktater riktade till samhällets ledande kretsar.

Nyckelord: normer, makt, ideologi, resurser, nätverk, politik

Valda publikationer

Master Golyas and Sweden. The Transformation of a clerical satire. Tills. m. B. Morris .

Bonden och hölasset. Skratt och humor under medeltiden.

Chess and other Allegories. Tills. m. V. Honemann.

Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld. Tills. m. S. Nyström

Olaus Petri och Heliga Birgitta.

Det visa leendet och det narraktiga skrattet.

Santa Brigida, Napoli, Italia. Tills. m. M. Rotili, S. Perricioli.

Regards sur la France du Moyen Age. Tills. m. Per Förnegård.