Medeltidsforskning

Medeltidsforskning

Medeltidsforskningen vid Historiska institutionen intar en stark ställning genom den professur i medeltidshistoria som innehas av professor Kurt Villads Jensen. Till denna tjänst är knutet det tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet, ett gemensamt organ för medeltidsforskare vid universitetet och lärda verk i stockholmsområdet. Inom detta tvärvetenskapliga samarbete sker betydande forskning inom skilda områden.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter