Alf Sjöblom
Alf Sjöblom

Fil. dr.
Rum: D818
Tel: 08-16 37 76
E-post: alf.sjoblom@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning handlar om den svenska folkförsäkringen, en populär form av livförsäkring, som fungerade som privat pensionssparande för arbetarklassen under första halvan av 1900-talet.
Folkförsäkringsföreteelsen är i sig ett tydligt exempel på hur ett affärsintresse kan bli starkt politiserat - hur privata och statliga intressen flätas samman.

Förhoppningen är att en undersökning av denna försäkringsforms särart i förhållande till andra pensionslösningar kan belysa, dels möjligheterna för den privata marknaden att fånga upp välfärdsbehov, dels hur offentliga och privata trygghetssystem interagerar och kompletterar varandra.

Min arbetstitel på avhandlingen är "Privata pensionslösningar för arbetare 1890-1950 - exemplet folkförsäkring".

Forskningsprojekt

Privata pensionslösningar för arbetare 1890-1950 - exemplet folkförsäkring