Fil. dr
E-post: anne.heden@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag undervisar i historia på SU, och även i journalistik på Södertörns högskola. 2008 disputerade jag i historia, med en avhandling om den svenska Kinavänskapen och Svensk-kinesiska vänskapsförbundet under maoismens storhetstid. Ett viktigt tema i min forskningsinriktning är politiska och sociala rörelser och deras utveckling, och frågan vilka drivkrafter som ligger bakom olika former av politisk verksamhet. Vid sidan om undervisningen håller jag på med ett mindre projekt om svenska försvarsvänliga kvinnor och deras engagemang i Finland 1918. Jag är också verksam som frilansjournalist.

Valda publikationer

Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige. Kina som resurs i den svenska
vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen, Lund 2008.

Anne Hedén, ”Kulturrevolutionen på export. Bilden av Kina och den svenska
vänstern”, i Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.),
Historieforskning på nya vägar, Lund 2006.

Anne Hedén, Moa Matthis, Ulrika Milles, Över alla hinder: en
civilisationshistoria, Stockholm 2000.