Forskningsområdet rör omvandlingen av de nordiska samhällena från fattigdom och utanförskap mot ökat välstånd och generella politiska och sociala rättigheter. Fokus riktas även mot hur ökad jämlikhet och välstånd i vissa avseenden samexisterar med diskriminering och utanförskap i andra.

De nordiska länderna jämförs med varandra men ses samtidigt i ett europeiskt perspektiv, där frågor ställs om en nordisk "modell". Stor vikt läggs vid välfärdspolitikens tillkomst, utformning och konsekvenser inom t.ex. socialförsäkringarna, vården/omsorgen och på arbetsmarknaden.

Utanförskap i välfärdssamhället har fokuserats genom studier av åtgärder - varav sterilisering är den mest extrema - mot dem som inte ansetts passa in i folkhemmets normativa ordning.

Forskare och projekt

Annika Berg, fil. dr: De sjukligt kränkta: Om kverulans som samhällsfara i folkhemmets Sverige

Helena Bergman, fil. dr: "Kvinnors ensamliv. Kön, ensamhet och enskildhet"

Eva Blomberg, forskare: "Klaga månde Elektra: Könsdiskriminering och rättigheter - förändrade relationer mellan överstatliga organ, stat, kollektiv och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980-2008"

Karin Carlsson, fil. dr: Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960

Emil Dickson, doktorand: Att lägga naturen till rätta: Naturvården i välfärdsstaten

Nils Edling, docent: Den nordiska arbetslösheten tar form 1850-1914

Anna Götlind, professor: Svensk sjuksköterskeförening 1910-2010: Bilder av sjuksköterskan (Gothia förlag/Stockholm)

Ann Hallner, doktorand: KFUK - Homosocialitet och systerskapande i KFUK 1895-1935

Anne Hedén, fil. dr: Politiska och sociala rörelser och deras utveckling

Yvonne Hirdman. professor em.: Huvudredaktör för en volym om den moderna svenska historien från 1920 till 1965. Ledare av ett forskningsprojekt om den svenska jämställdhetspolitikens expansion.

Otso Kortekangas, doktorand: Utbildningspolitiska diskurser om samer i Norge, Sverige och Finland i början av 1900-talet i en global ideologisk kontext

Jenny Langkjaer, fil. dr: Svensk säkerhetspolis och dess övervakning av inhemsk politisk aktivitet och utländska personer, 1885-1922

Urban Lundberg, fil. dr: 1) Världen som arbetsfält: Svenskt bistånd under tre decennier (Vetenskapsrådet), 2) It happened here: The Norwegian pension reform, process and content (Norges forskningsråd)

Ann Nehlin, forskare: New homes in Sweden – the evacuation of Finnish war children during WWII: notions of child-parent separations and the public's willingness to help in light of Swedish politics of neutrality

Kirsti Niskanen, professor: Kön och arbete, FAS-nätverk, 2006-2011

Maija Runcis, docent: Välfärdsstat, medier och modernisering

Alf Sjöblom, doktorand: Privata pensionslösningar för arbetare 1890-1950 - exemplet folkförsäkring

Johan Svanberg, fil. dr: Svensk invandringshistoria och arbetarhistoria, den internationella arbetarrörelsens historia

Klas Åmark, professor em.:
1) Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen
2) Politik, arbetsmarknad, genusordning och demokrati i Sverige efter 1945