Det nordiska välfärdssamhället under 1900-talet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Modern politisk historia
  7. Det nordiska välfärdssamhället under 1900-talet

Det nordiska välfärdssamhället under 1900-talet

Forskningsområdet rör omvandlingen av de nordiska samhällena från fattigdom och utanförskap mot ökat välstånd och generella politiska och sociala rättigheter. Fokus riktas även mot hur ökad jämlikhet och välstånd i vissa avseenden samexisterar med diskriminering och utanförskap i andra.

De nordiska länderna jämförs med varandra men ses samtidigt i ett europeiskt perspektiv, där frågor ställs om en nordisk "modell". Stor vikt läggs vid välfärdspolitikens tillkomst, utformning och konsekvenser inom t.ex. socialförsäkringarna, vården/omsorgen och på arbetsmarknaden.

Utanförskap i välfärdssamhället har fokuserats genom studier av åtgärder - varav sterilisering är den mest extrema - mot dem som inte ansetts passa in i folkhemmets normativa ordning.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter