Ingela Sjögren
 
 

Fil Dr
Rum: D806
Tel: 08-16 24 33
E-post: ingela.sjogren@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min forskning behandlar hur olika typer av identitet formas, kommer till uttryck och förändras hos Nordamerikas indianer. Jag fokuserar på etnisk och nationell identitet som innefattar stam-, indiansk och amerikansk identitet. Den amerikanska ursprungs-
befolkningens relation till det omgivande post-koloniala samhället och denna relations betydelse för identitets- skapandet är central i min forskning.

Nyckelord: Etnicitet, nationell identitet, Nordamerikas indianer, ursprungsbefolkningar

Forskningsprojekt

Nationhood and the formation of Identity among American Indians, 1970-1975 and 1992

Avhandling: To be or not to be American Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era.
Spikblad här.