Flyktingar och migration

Flyktingpolitik och flyktingmottagande 1933-1960

Två av 1900-talets totalitära diktaturer - den nazityska och den sovjetiska - förorsakade att flyktingar med olika bakgrund sökte skydd i Sverige. Detta skedde samtidigt som uppbyggnaden av det svenska ”Folkhemmet” inleddes under 1930-talet och utbyggnaden av välfärdsstaten intensifierades efter andra världskriget.

Inom forskningsinriktningen undersöks interaktionen mellan flyktingar, den framväxande svenska staten i ny tappning och det civila samhället. För de flyktingar som flydde undan Nazi-Tysklands terror och förföljelser studeras den roll som flyktinghjälporganisationerna spelade i relationen mellan flyktingarna, hjälpkommittéerna och statsmakten, samt hur statsmakten byggde upp en mottagandeapparat under andra världskriget för att hantera de stora skaror med flyktingar som anlände.

För perioden 1945-1960 undersöks fr a den förda flyktingpolitiken gentemot flyktingar från det kommunistiska Östeuropa, dels i relation till säkerhetspolitiska avväganden gentemot Sovjetunionen och Väst, dels i förhållande till rådande hotbilder och föreställningar om östeuropéer i det kalla krigets Sverige.

Seniora forskare

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter