Docent (in english below)

E-post: aryo.makko@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D930
Tel: 08 163130

Disputerade i historia 2012, Stockholms universitet.

Antagen som docent i historia 2016, Stockholms universitet.

Antagen till RJ:s postdoktorala spetsforskningsprogram Pro Futura Scientia XI 2016, Swedish Collegium for Advanced Study.

Forskningsområden

  • Diplomatisk historia (Kalla kriget och imperialisml)
  • Modern politisk historia
  • Samtidshistoria
  • Migration, diaspora och nationalism hos minoriteter i/från mellanöstern

Pågående forskning

Jag arbetar för närvarande inom tre forskningsfält: diplomatisk historia (ur ett maritimt perspektiv), Kalla krigets historia och minoriteter från mellanöstern. Inom det första fältet arbetar jag med ett längre manus med preliminär titel Failed Imperialists: Swedish-Norwegian Consuls, Commerce, and the Politics of the Small State, 1875–1914. Inom det andra området arbetar jag för närvarande på en artikel om Sveriges reaktion på Tysklands återförening 1990 för publikation i en antologi som ges ut av österrikiska vetenskapsakademien samt med utgivningen av en stor antologi om sovjetisk-neutrala relationer under Kalla kriget som publiceras nästa år i Harvard Cold War Book Series. Inom det tredje fältet har jag precis lämnat in ett kapitel om den assyriska diasporan i Sverige som är utkommande i Bahar Baser, Paul Levin & Hans-Ingvar Roth (eds.), Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017). Min reviderade, utökade och peer-review granskade avhandling ges ut som Ambassadors of Realpolitik: Sweden, the CSCE, and the Cold War av Berghahn Books (New York/Oxford).

Publikationer:

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 

Aryo Makko

Associate Professor
E-mail: aryo.makko@historia.su.se
Visiting address: Campus Frescati, Södra huset, room D930
Tel: +46 8 163 130

PhD in History 2012, Stockholm University

Associate Professor in History, 2016, Stockholm University

Accepted as Pro Futura Scientia XI fellow, 2016, Swedish Collegium of Advanced Study (RJ).

Research Areas

  • History of International Relations (Cold War and New Imperialism)
  • Political History
  • Contemporary History
  • Middle Eastern Minorities (Migration, Diaspora and Nationalism)

Ongoing Research

I currently work in three different research areas: international diplomatic and maritime history during the period defined by Eric Hobsbawm as the ‘age of empire’, Cold War history and the history of Middle Eastern minorities. In the first field, I am working on a book manuscript preliminary entitled Failed Imperialists: Swedish-Norwegian Consuls, Commerce, and the Politics of the Small State, 1875–1914. In the second area, I recently submitted a chapter dealing with Sweden’s reaction towards German reunification in 1990 for publication in an edited collection to be published by the Austrian Academy of Sciences. I am also editing a major anthology on Soviet-Neutral relations during the Cold War for the Harvard Cold War Studies Book Series. In the third field, I recently completed a chapter on the Assyrian diaspora in Sweden for publication in Bahar Baser, Paul Levin & Hans-Ingvar Roth (eds.), Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017). My first book Ambassadors of Realpolitik: Sweden, the CSCE, and the Cold War has been published by Berghahn Books (New York/Oxford) in 2016.

Publications:

Link to Swepub (National Library of Sweden)