Nevra Biltekin
Nevra Biltekin

Fil dr.
Rum: D864
Telefon: 08-16 33 88
E-post: nevra.biltekin@historia.su.se

Forskningsinriktning

Jag är modernhistoriker och är intresserad av eliter, internationella relationer och genus. I min avhandling studerade jag diplomatyrkets professionalisering under 1900-talet. Diplomaterna tillhör en yrkesgrupp som rör sig mellan nationella och internationella arbetsplatser, och min forskning behandlar hur de har formats och omformats för att tjäna såväl staten som det internationella samfundet.

Jag har också publicerat artiklar om diplomatfruns roll inom diplomatin och memoarskrivandets form och funktion.

Nyckelord: Eliter, genus, internationella relationer

Valda publikationer

Servants of Diplomacy: the Making of Swedish Diplomats, 1905-1995 (Stockholm: Department of history/Stockholm University, 2016) (doktorsavhandling)

The Performance of Diplomacy: The Residence, Gender, and Diplomatic Wives in Late Twentieth Century Sweden” i Women, Diplomacy and International Politics since 1500 red. Glenda Sluga & Carolyn James (Routledge: London 2015)

The Diplomatic Partnership: Gender, Materiality and Performance in the case of Sweden c. 1960s-1980s, Genesis XI/1-2, 2012

(med Michael Auwers) ”La diplomatie en mémoires. Étude sur les mémoires de diplomates belges et suédois du xxe siècle” i Ecrivains et diplomates L'invention d'une tradition. XIXe-XXIe siècles red. Laurence Badel, Gilles Ferragu, Stanislas Jeannesson, Renaud Meltz (Armand Colin: Paris, 2012)

(med Michael Auwers) ”Remembering Personal Heroism in Times of Democratization: Some Thoughts about the Functionality of Belgian and Swedish Diplomatic Memoirs” Transnational Subjects, History Society and Culture, Vol.2 Nr. 1, 2012