Internationell politik under efterkrigstiden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Modern politisk historia
  7. Internationell politik under efterkrigstiden

Internationell politik under efterkrigstiden

Ett centralt tema inom detta forskningsområde handlar om konflikten mellan nationell suveränitet och mänskliga rättigheter. I Förenta Nationernas regelverk 1948 lades båda principerna fast men i praktiken kom respekten för den nationella suveräniteten att ta överhanden. Också i Helsingfors-avtalet 1975 förekom de två principerna sida vid sida. Men nu blev det praktiska resultatet ett annat. Helsingfors-kommittéer bildades i en rad länder i Östeuropa och övergrepp mot mänskliga rättigheter ledde till skarpa internationella reaktioner. Efter Kalla krigets slut har respekten för den nationella suveräniteten tunnats ut ytterligare bl.a. genom doktrinen om skyldigheten att skydda som antogs av FN:s medlemsstater 2005.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter