Historiska institutionen vid Stockholms universitet har en lång tradition av forskning om 1800- och 1900-talens politiska historia, främst svensk och nordisk. Fokus har legat på välfärdssamhällets framväxt och förändringar, Sverige och Sveriges agerande under andra världskriget och kalla kriget, nazismen och Förintelsen samt på olika politiska rörelser.

Sedan några år tillbaka har områden som flyktingpolitik, arbetsmigration och arbetslivets historia, jämställdhetspolitik, miljö och biståndspolitik fått en allt mer framträdande roll vid sidan om studier om välfärdsstaten, socialpolitiken och politiska organisationer och rörelser.

Forskarnas val av ämnen och infallsvinklar har ofta inspirerats av samhällsvetenskaplig forskning men också av andra inriktningar inom historieämnet, som till exempel kvinno- och genushistoria, och forskarna inom området har varit framgångsrika vad gäller extern finansiering av sina olika projekt (se lista i vänsterspalten). Flera forskare inom området har också varit ledande inom det stora nordiska projektet The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges (2007-12) som finaniserades av NordForsk.

I takt med att nya teorier och nya metoder integrerats, som till exempel intersektionalitet, transnationell historia och begreppshistoria, kännetecknas forskningen i modern politisk historia vid Historiska institutionen av ett brett perspektiv och ambitionen att sätta Sveriges politiska historia i relation till andra företeelser i samhället och till andra länders politiska historia.

Läs mer: