Fil. dr
E-post: anne.heden@historia.su.se

Forskning och pågående projekt

Jag är historiker och journalist och disputerade 2008 på en avhandling om det svenska vänskapsresandet till Kina under maoismens storhetstid på 1960 och 1970-talen. Ett genomgående tema i min forskning är politiska och sociala rörelser och deras utveckling, och frågan vilka drivkrafter som ligger bakom olika former av politisk verksamhet. Sedan disputationen har jag undervisat i historia och även i journalistik på Södertörns högskola, och i historia på Stockholms universitet, där jag har en kvällskurs om Kinas moderna historia. 

För närvarande arbetar jag också  deltid på Arbetarrörelsens arkiv och håller på med en sammanfattning av projektet Aktivism, civiliserande mission och nationellt projekt. Sverige och det finska inbördeskriget 1918 i ett transnationellt perspektiv (2016-2019). Jag är också gästredaktör, tillsammans med Lina Sturfelt, för Historisk tidskrifts temanummer om fred och fredsfrågor, med publicering i september 2019

Publikationer i urval

Anne Hedén, "Domestic Politics and Neutrality (Sweden)", in 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War,  http://www.1914-1918-online.net/

Anne Hedén, "Borgerliga storhetsdrömmar i neutralitetens ramverk. Det svenska stödet till det vita Finland och finansieringen av Svenska Brigaden", i (red) Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Anne Hedén, Aapo Roselius & Lars Gogman, Den röda våren 1918. Finska inbördeskriget i nordisk samhällsutveckling, årsbok 2018  för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Huddinge 2018.

Anne Hedén, "Samtida mediebilder av finska inbördeskriget 1918–1919. Desinformationen och tolkningsföreträdet", i (red) Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Anne Hedén, Aapo Roselius & Lars Gogman, i Den röda våren 1918. Finska inbördeskriget i nordisk samhällsutveckling, årsbok 2018  för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Huddinge 2018.

Anne Hedén, "Making Sense of the War (Sweden)", i 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War,  http://www.1914-1918-online.net/.

Anne Hedén, ”Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga”, översikt till Historisk Tidskrift nr 1 2018.

Anne Hedén,Grand Swedishness, Historical Mission and Modes of Modern Progressive Thought: Swedes in Finland in 1918”, i (red) Marja Vuorinen, Tuomas  Kuronen, Aki-Mauri Huhtinen, Regime Changes in 20th Century Europe: Reassessed, Anticipated and in the Making, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-on-Tyne 2016.

Anne Hedén, ”Kvinnorörelsen & kvinnofrågan i nyhetsvärderingen : en inventering och två hypoteser”, i (red) Birgitta Ney, Presshistorisk årsbok. 2014, Svensk presshistorisk förening, Stockholm, 2014.

Anne Hedén, ”Sverige, bilden av Kina och ’det stora språnget’: framsteget som tolkningsram”, i Historielärarnas förenings årsskrift 2013.

Anne Hedén, “The Horse Field Ambulance in Tampere in 1918: Swedish Red Star Women and the Finnish Civil War”, i (red) Claes Ahlund, Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals, Nordic Academic Press, Lund 2012.

Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige. Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen, diss., Sekel, Lund 2008.

Anne Hedén, ”Kulturrevolutionen på export. Bilden av Kina och den svenska vänstern”, i (red) Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander, Historieforskning på nya vägar, Nordic Academic Press, Lund 2006.