Josefine Berndt
Josefine Berndt

Doktorand (in english below)

E-post: josefine.berndt@historia.su.se

Tel: 08-16 33 88
Campus Frescati, Södra huset, plan 8, rum D864.

Forskningsområden

  • Modern politisk historia
  • Välfärdsstaten
  • Polishistoria

Antagen som doktorand år 2015, Stockholm universitet.

Avhandlingsprojekt

Den svenska polisens förstatligande (1904–1965)

Intresset för att reformera polisväsendet och låta staten överta ansvaret för detsamma var en politisk fråga redan i början av 1900-talet, ändå dröjde det till år 1965 innan en sådan reform faktiskt genomfördes. Hur den här processen såg ut och varför polisen slutligen förstatligades behandlas i mitt projekt. Avhandlingen knyter också an till den samhälleliga kontexten, som till exempel välfärdsstatens framväxt, byråkratisering och centraliseringstendenser inom statlig förvaltning. Viktiga frågor för undersökningen är hur polisfrågan problematiserades, vilka aktörer som drev på förändring av organisationen samt eventuella politiskt ideologiska skillnader i hur polisfrågan skulle lösas.

Publikationer

From boredom to dependence: The medicalisation of the Swedish gambling problem.

 


Josefine Berndt

Doctoral student
josefine.berndt@historia.su.se

Research areas

  • Political history
  • The Nordic Welfare State
  • History of police and policing

Ongoing research

The nationalisation of the Swedish police (1904–1965)

From the early 1900s the police as a locally administered institution and was becoming seriously questioned, within the police union as well as in Parliament. The Police Act of 1925 can be understood as the beginning of a centralisation process ending with the establishment of Rikspolisstyrelsen in 1965 – a new state agency with the purpose of administering the country´s police districts.  I study how and why nationalisation along with centralisation became the winning concept for Swedish politicians during this period. Questions concerning how the police issue was problematised, from where political initiative came and possible ideological conflicts further contributes to the analysis.