Karin Carlsson
 
 

Fil. dr
Rum: D902
Tel: 08-16 1492
E-post: karin.carlsson@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot genus- och välfärdsfrågor. Framför allt i relation till de skiftningar som under 1900-talet skett - och idag sker - vad gäller familje- och socialpolitikens utformning och hur detta vidare påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera olika omsorgsuppgifter.

Nyckelord:

genus, klass, välfärd, stadshistoria, kök, kulturarv.

Forskningsområden

  • Modernhistoria
  • Genus och klass
  • Kökets historia
  • Huslighet och hygien
  • Stadshistoria

Pågående forskning

Tillsammans med Rebecka Lennartsson, forskningschef på Stockholmia forskning och förlag/stadsmuseet i Stockholm, leder jag forskningsprojektet Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien (2017-2020). Genom ett nära samarbete mellan ABM-institutioner och forskare ska projektet bidra till kunskapsspridning om stadens mångfacetterade historia samt utarbeta en metod för att skapa pluralistiska beskrivningar av samlingar och öka sökbarhet i digitaliserat material. Inom projektet fördjupar jag mig även i en studie över stadskökets historia, närmare bestämt köksingången och renseriet som här ses som en gräns mellan den privata och offentliga sfären. Läs mer om projektet här: https://stockholmia.stockholm.se/forskning/pagaende-projekt/bekonade-rum/

Jag har även intresserat mig för välfärds- och socialpolitik framför allt i relation till de skiftningar som under 1900-talet skett – och idag sker – i relation till familje- och socialpolitikens utformning. I min avhandling Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960 (2013) undersökte jag till exempel hur socialpolitiska projekt legitimerats samt hur samhälleliga problem identifierats och formulerats. I avhandlingen diskuterar jag bland annat hur socialpolitikens utformning påverkar hushållens möjligheter att organisera olika omsorgsuppgifter. Läs mer om avhandlingen här: http://www.nordicacademicpress.com/bok/den-tillfalliga-husmodern/

Publikationer:

Länk till publikationer i DiVA