Klas

Professor em.
Rum: D872
Tel: 08-674 71 03
E-post: klas.amark@historia.su.se

Forskningsinriktning

Jag har forskat om arbetsmarknad och om välfärdsstaten i jämförande perspektiv. Min forskning har sedan omkring 2005 framför allt handlat om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Jag har varit koordinator för ett program på Vetenskapsrådet med den titeln, och har nyss publicerat en slutrapport från programmet, "Att bo granne med ondskan". (Bonniers 2011, reviderad pocket 2016). I boken behandlas utrikespolitik, handel och ekonomi, presspolitik och pressens rapportering om Förintelsen, den ideologiska kampen, med kapitel om nazismen, antisemitism och rasism samt om kulturlivet. Därtill kommer ett stort avsnitt om flyktingpolitik och flyktingmottagning. År 2016 gav jag ut boken ”Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest”, (Bonniers 2016).

Jag publicerade 2011 boken ”Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter” (Studentlitteratur 2011, reviderad 2018). Jag var tillsammans med Gunnar Artéus redaktör för en handbok om svensk historiografi, där jag skrivit ett kapitel om ”Teoriernas intåg i svensk historieforskning.”  Boken heter ”Historieskrivningen i Sverige”, (Studentlitteratur 2012).

Nyckelord: Sverige, Nazityskland, Förintelsen, välfärdsstatsforsning, historiografi.

Valda publikationer

Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes och försvarspolitik 1938-1939. Akad. avh, Stockholm: Allmänna förlaget 1973.

Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 100 år. Redaktörer: Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark. Stockholm: Tidens förlag, 1989. Också på engelska som: Creating Social Democracy. A Century of the Social Democratic Labor Party in Sweden. Edited by Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. 1993. (Också utgiven på ryska 2001.)

Välfärdsstat i brytningstid. Genus och klass, ojämlikhet och arbetslöshet. Redigerad av Anders Berge, Walter Korpi, Joakim Palme, Sten-Åke Stenberg och Klas Åmark. Sociologisk forskning 1999, supplement.

Social Rights and Social Security. The Swedish Welfare State 1900-2000. Tillsammans med Urban Lundberg. I Scandinavian Journal of History, vol 3, 2001, på tyska i Katrin Kraus och Thomas Geisen (hrsg.), Sozialstaat in Europa. Geschichte - Entwicklung - Perspektiven. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2001 som Die Entwicklung des schwedischen Sozialstaats im 20. Jahrhundert. och på italienska i Borioni, P (red), Welfare scandinavo. Storia e innova-zione. Carocci editore, Rom 2003 som Diritti e sicurezza sociale: il Welfare State svedese, 1900-2000, samt på kinesiska 2010 och på japanska 2018.

Sweden's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust A survey of research. Edi-ted by Stig Ekman och Klas Åmark. Stockholm Studies in History nr 66, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2003.

Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige. (Borea, Umeå 2005)

Old Age Pensions in the Nordic Countries, 1880-2000, tillsammans med Klaus Petersen, i Christiansen, N-F, Petersen, K, Edling, N och Haave P, The Nordic Model of Welfare. A His-torical Reappraisal. Museum Tusculanum Press, Århus 2006.

Women's Labour Force Participation in the Nordic Countries During the Twentieth Century, i Christiansen, N-F, Petersen, K, Edling, N och Haave P, The Nordic Model of Welfare. A His-torical Reappraisal. Museum Tusculanum Press, Århus 2006.

Demokratin, neutraliteten och moralen. Sverige under andra världskriget, i Lars M Andersson och Mattias Tydén (red) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Dialogos, Stockholm 2007.

Historieskrivningen i Sverige Redaktörer: Gunnar Artéus och Klas Åmark. Studentlitteratur 2012.

Negotiated Neutrality: Sweden during the Second World War, i Bosworth, Richard and Joe Maiolo (eds), Cambridge History of the Second World War. Volume 2. Politics and Ideology.  Cambridge University Press, Cambridge 2015.

Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Albert Bonniers förlag, Stockholm 2016.

Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest”, (Albert Bonniers förlag, Stockholm 2016).

Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter Studentlitteratur 2018.