Docent, lektor
Rum: D869
Tel: 08-674 71 01
E-post: mattias.tyden@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Med fokus på svensk 1900-talshistoria har min forskning bland annat handlat om rasismen som idé och politik (t.ex. steriliseringspolitik), välfärdsstatens tidiga problematik, migration och flyktingfrågor, och förhållningssätt i Sverige till Förintelsen. För närvarande skriver jag en bok, tillsammans med Urban Lundberg, om rättighetstänkandets förändringar under 1800- och 1900-talen, med utgångspunkt i det svenska justitieombudsmannasystemet. Tillsammans med Annika Berg och Urban Lundberg har jag också inlett ett forskningsprojekt om det svenska internationella biståndets framväxt efter andra världskriget.

Vid sidan om min nuvarande arbetsplats vid Stockholms universitet, där jag disputerade 2002, har jag varit forskare och lärare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, Institutet för Framtidsstudier och Avdelningen för historia vid Linköpings universitet.

Nyckelord: politisk historia, välfärdsstaten, socialpolitik, rasism, migration, rättigheter, bistånd


Forskningsprojekt

Världen som arbetsfält: Svenskt bistånd under tre decennier (Vetenskapsrådet)

 

Valda publikationer

Människans kunskap och kunskapen om människan. En gränslös historia (Lund: Sekel förlag, 2012). [red. med Maria Wallenberg Bondesson m.fl.]

”The Scandinavian States: Reformed Eugenics Applied”, i: The Oxford Handbook of the History of Eugenics, red. Alison Bashford & Philippa Levine (Oxford & New York: Oxford University Press, 2010).

”In Search of the Swedish Model. Contested historiography”, i: Swedish Modernism. Architecture, Consumption and the Welfare State, red. Helena Mattsson & Sven-Olov Wallenstein (London: Black Dog Publishing, 2010). [med Urban Lundberg]

Sverigebilder. Det nationellas betydelser i politik och vardag (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2008). [red. med Urban Lundberg]

Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm: Dialogos förlag, 2007). [red. med Lars M. Andersson]

Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007). [med Marika Hedin, Urban Lundberg & Jens Rydström]

Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933–1945 [1997], 3:e uppl. (Stockholm: Dialogos förlag, 2005). [Med Ingvar Svanberg]

Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria [1992], 3:e uppl. (Stockholm, Dialogos förlag, 2005). [Med Ingvar Svanberg]

Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige [1991] 2:a uppl. (Stockholm: Dialogos förlag, 2005). 224 sid. [Med Gunnar Broberg]

Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935–1975, 2:a utvidg.uppl., Stockholm studies in history 63 (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis: 2002).

I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet och rasism (Lund: Studentlitteratur, 1999). [Med Ingvar Svanberg]