Urban Lundberg
 
 

Docent
Rum: D922
Tel: 070-278 73 68, 08-674 71 89
E-post: urban.lundberg@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag disputerade 2003 på en avhandling om socialdemokratin och 1990-talets stora pensionsreform. Därefter har jag i min forskning tangerat olika aspekter av svensk, nordisk och europeisk välfärd och socialpolitik. Tillsammans med min kollega Mattias Tydén har jag forskat om de individuella rättigheternas historia i Sverige ur ett 200-årigt perspektiv. Jag bidrar också med kapitel till en volym om den svenska historien från 1920 till 1965 med planerad utgivning hösten 2012. Därtill ingår jag i ledningsgruppen för det nordiska forskarnätverket ”The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges” (NCoE - NordWel, 2007-12).

För närvarande arbetar jag med ett projekt om det svenska utvecklingsbiståndets historia, samt ingår i en forskargrupp som skall utvärdera den norska pensionsreformen från 2011.

Nyckelord: välfärdsstat, socialdemokrati, socialpolitik, pensioner, rättigheter, bistånd, politisk historia

Forskningsprojekt

Världen som arbetsfält: Svenskt bistånd under tre decennier (Vetenskapsrådet)
It happened here: The Norwegian pension reform, process and content (Norges forskningsråd)

Valda publikationer

Lundberg, Urban, (med Olli Kangas, Niels Ploug) ”Three Routs to Pension Reform: Politics and Institutions in Reforming Pensions in Denmark, Finland and Sweden”, Social Policy and Administration 2010:44 (3) 265-284

Lundberg, Urban (med Mattias Tydén) 2010. “In Search of the Swedish Model: Contested Historiography”, i H. Mattson and S-E Wallenstein (red.), Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, black dog publishing, London.

Lundberg, Urban (med Klas Åmark) 2010. “Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900−2000”, i P. Kettunen, S. Kuhnle, K. Petersen & C Yinzhang (red.), The Nordic Welfare State (Chinese language edition), Fudan University Press.

Lundberg, Urban, ”Das Nordische Modell: Antrieb oder Bremse für politischen Fortschritt”, WSI Mitteilungen 2009:62, 25−31

Lundberg, Urban, 2009, ‘The Democratic Deficit of Pension Reform: The Case of Sweden’. in K. Petersen & J. H. Petersen (eds), The Politics of Age: Basic Pension Systems in a Comparative and Historical Perspective. Brussels/Oxford: PIE Peter Lang.

Lundberg, Urban (med Thomas Lindh), ”Predicaments in the futures of ageing democracies”, Futures 2008:40, 203–217.

Lundberg, Urban & Mattias Tydén (red.). 2008, Sverigebilder. Det nationellas betydelser i politik och vardag. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Lundberg, Urban (red.). 2007, Mellan folkbildning och fondrådgivning. Nya perspektiv på pensionssystemet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Lundberg, Urban. 2007, ”Steriliseringar vid svenska sinnesslöanstaler åren 1947–1958”. I Hedin m.fl., Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Hedin, Marika, Urban Lundberg, Jens Rydström & Mattias Tydén 2007, Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Lundberg, Urban. 2003, Juvelen i kronan: Socialdemokraterna och den allmänna pensionen. Stockholm: Hjalmarson & Högberg (Avhandling)

Lundberg, Urban (med Klas Åmark), ”Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State 1900 – 2000”. Scandinavian Journal of History 2001:3.

Lundberg, Urban (med Klaus Petersen), “Immanent, transzendent und exterritorial: Dänische und Schwedische Sozialdemokratie und die ideologische Herausforderung des Wohlfahrtsstaates in den letzen 30. Jahren”. Nordeuropaforum 1999:11.