Yvonne
 

Professor em.
Rum: D872
Tel: 070-22 30 118
E-post: yvonne.hirdman@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag har inom ramen för svensk modern 1900-tals historia främst forskat om det svenska kommunistpartiet under andra världskriget, välfärdsstatens ideologiska rötter, den svenska fackföreningsrörelsens efterkrigshistoria, samt en biografisk studie över Alva Myrdal. Därtill har jag utvecklat genusteori som analysredskap.

Nyckelord: Välfärdsstat, kommunism, socialism, fackföreningar, Alva Myrdal, genus

 

Valda publikationer

Sveriges Kommunistiska Parti 1939 - 1945 (avhandling). Allmänna förlaget Stockholm 1974

Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme, Pogo Press Stockholm 1979. Andra omarbetade upplaga, Tidens förlag, Stockholm, 1989

Magfrågan. Mat som mål och medel i Stockholm 1870- 1920. Raben & Sjögren, Stockholm, 1983

Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Carlssons förlag, Stockholm 1989, andra upplagan 2001

Påminnelser. Om kvinnors liv i Sverige. Carlsson förlag, Stockholm 1995

Med kluven tunga- Lo och genusordningen. Atlas, Stockholm, 1998, pocket 2001

Genus. Om det stabilas föränderliga former. Liber, Lund 2001, andra upplaga. 2003

Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal. Ordfront, Stockholm 2006

Gösta och genusordningen. Feministiska betraktelser. Ordfront, Stockholm 2007

Alva Myrdal. The Passionate Mind. Indiana University Press 2008

Den röda grevinnan. En europeisk historia, Ordfront 2010
Erhöll Augustpriset 2010 i kategorin "Årets svenska fackbok".

Sveriges historia 1920 - 1965, Norstedts 2012.