Alvar Blomgren
Alvar Blomgren

Doktorand (in english below)
E-post: alvar.blomgren@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum: D848

Forskningsområden:

  • Demokrati
  • Påverkan och manipulation
  • Känslohistoria
  • Modern politisk historia

Pågående forskning

Min forskning handlar om kampen för demokratin i England 1790-1830. En tid då en bitter kamp utkämpades mellan de som ville reformera parlamentet och sprida rösträtten till bredare folklager och de som kämpade för att bevara den rådande samhällsordningen.

Jag undersöker vilken roll känslor spelade i den här striden och hur politiker från olika sidor använde sig av känslor för att övertyga befolkningen om att stödja deras sak. Målet är att bidra med ny kunskap om hur människor fattar politiska beslut. Det har också som mål att bidra till en bättre förståelse om varför politiska rörelser lyckas – eller misslyckas – med att förändra sina samhällen.

Publicerat

Blomgren, Alvar, ‘Shew Yourselves as Men’: gender, citizenship and political propaganda in the 1773 and 1774 Worcester election contests, Parliamentary History, (2017) 36:3.

 

Alvar Blomgren

Position: PhD-candidate in History
E-mail: alvar.blomgren@historia.su.se
Office: Campus Frescati, Södra huset, room D848

Research areas:

  • Democracy
  • Influence and manipulation
  • History of emotions
  • Modern political history