Ämnesområdet är institutionens nyaste och har på kort tid samlat en rad yngre forskare med specialkompetens inom musik, mode, film, konst och historia. Området kännetecknas av ämnesöverskridande dialog och forskarnas gemensamma intresse för interdisciplinära studier. Målsättningen är att mötet mellan de olika disciplinerna ska utveckla nya forskningsfrågor och projekt. Ämnesområdet kan delas in i tre sammanflätade inriktningar: populärkultur, historia som populärkultur, och populärkulturens historia.

Det populärkulturella forskningsfältet är mångfasetterat och rymmer studier av kulturella former, företeelser, identiteter, uttryck och processer. Historia som populärkultur inbegriper undersökningar av historiekultur och historiebruk. Populärkulturens historia innefattar projekt som behandlar de historiska förutsättningarna för olika former av kulturella uttryck.