Fil. dr.
E-post: robert.mohammadi@historia.su.se

Forskningsinriktning

Under våren 2010 påbörjade jag ett avhandlingsprojekt som undersöker konstruktionen av strejken vid LKAB:s gruvor 1969-70 som historisk händelse och som minne. För mig är det viktigt att betona historiens dubbelhet - att dåtiden visserligen skapat villkoren för handlingar i nuet, men att det är genom nutidens bilder som vi känner det förflutna. Som historiker vill jag därför granska de sociala och kulturella processer varigenom bilden av det förflutna blir till och omsätts. Samtidigt är jag intresserad av relationerna mellan historia och minne, med andra ord mellan offentliga och privata berättelser. Jag kommer därför att träffa de som på olika sätt påverkades av eller försökte påverka strejken - gruvarbetare och deras familjer, tjänstemän vid LKAB, journalister och många fler - för att lyssna på deras berättelser och tillsammans med dem tolka den retrospektiva betydelsen av händelsen.

Nyckelord: Muntlig historia, minne, historiebruk, sociala rörelser, protestkultur

Forskningsprojekt

Den stora gruvstrejken i Malmfälten: Konstruktionen av en händelse

Valda publikationer

Egendomslösa historier: Om historieproduktion inom de jordlösas rörelse (MST). Historiska studier, Individ och samhälle, Malmö högskola. Mastersuppsats.