Populärkultur och historia

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Populärkultur och historia

Populärkultur och historia

Ämnesområdet är institutionens nyaste och har på kort tid samlat en rad yngre forskare med specialkompetens inom musik, mode, film, konst och historia. Området kännetecknas av ämnesöverskridande dialog och forskarnas gemensamma intresse för interdisciplinära studier. Målsättningen är att mötet mellan de olika disciplinerna ska utveckla nya forskningsfrågor och projekt. Ämnesområdet kan delas in i tre sammanflätade inriktningar: populärkultur, historia som populärkultur, och populärkulturens historia.

KONTAKT

Forskare:
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde
Gästforskare

E-post: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskningssamordnare
Nils Edling
nils.edling@historia.su.se

Kontaktperson ”Ledande forskningsområde”
Prefekt Jens Ljunggren
jens.ljunggren@historia.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Press
Forskningssamordnare Nils Edling
nils.edling@historia.su.se
Kommunikatör Anders Ståhlberg
anders.stahlberg@historia.su.se

Universitetets presstjänst

Fler kontaktuppgifter