Lars Nilsson
 
 

Professor emeritus
E-post: lars.nilsson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde är städernas och kommunernas historia huvudsakligen från tidigt 1800-tal och fram till idag. Frågorna om urbaniseringens förlopp och orsaker samt hur och varför städers och tätorters tillväxt varierat har varit ett genomgående tema. Jag har tolkat dessa processer utifrån teorier om långa vågor och ojämn urbanutveckling. Enligt den senare läggs stor vikt vid sambandet mellan orters befolkningsutveckling och näringslivets lokala sammansättning samtidigt som kommunens egna åtgärder beaktas. Under senare tid har jag vidgat det geografiska rummet till att innefatta stora delar av Europa. Ett exempel är projektet "The postindustrial city" som inkluderar forskare från åtta europeiska länder.

Stockholms moderna historia främst med inriktning mot demografiska, ekonomiska och sociala förhållanden ur ett jämförande perspektiv har varit en ett annat viktigt tema. Jag var bland annat huvudredaktör för jubileumsverket inför stadens 750-års jubileum 2002. En senare aspekt har gällt parkernas roll i Stockholms utveckling. Kalmar är en annan stad jag utforskat i flera sammanhang. Inom den kommunala historien har vi tidigare uppmärksammat 1952 års storkommunreform och arbetar nu med en 150-årshistorik. Internationellt samarbete är dessutom en viktig angelägenhet, och som medlem i flera internationella urbanhistoriska nätverk har jag hållit föredrag, skrivit artiklar och utgivit böcker inom ett brett spektrum av stadshistoriska ämnen.

Nyckelord: stadshistoria, urbanisering, kommunal historia, komparation, internationellt samarbete

Forskningsprojekt

The postindustrial city: Challenges and responses since 1950
Tätortsutvecklingen i Sverige 1950-2005
Sveriges kommuner och landsting 1862-2012

Valda publikationer

1. Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975. Ak avh. Stockholm 1980.

2. Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. Stockholm 1989.

3. Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internationellt ljus. Stockholm 1990.

4. I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals historia. Stockholm 1992

5. Stadens tid: Om periodgränser i lokalhistorien: Kalmar och Möre i det 20:e århundradet. Stockholm 2000.

6. Staden på vattnet - Stockholm 1252-2002. 2 vol. Huvudredaktör och medförfattare. Stockholmia förlag 2002.

7. Storkommunreformen 1952 - Striden om folkhemmets geografi. Medredaktör och medförfattare. Stockholm 2002.

8. "Stockholm and Green Space, 1850-2000: an introduction", "The Stockholm Style: a model for the building of the city in parks, 1930s-1960s", i The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850-2000, Peter Clark (ed.), Ashgate 2006.

9. Urban Europe in Comparative Perspective. Papers presented at the Eighth International Conference on Urban History. Editor. Stockholm 2006

10. "Main trends in modern Nordic urbanisation", "Perfect planning? Aspects on urban developments in Stockholm and Oslo during the 20th century", i Die europäische Stadt im 20. Jahrhundert. Friedrich Lenger, Klaus Tenfelde (Hg.), Böhlau 2006.