Linus
 

Doktorand
E-post: linus.bellander@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Stadens gränser - Svenska städers inkorporeringar 1863-1974
De administrativa förändringarna av städernas gränser och antalet städer är, tillsammans med flyttningsöverskott och relativt hög naturlig befolkningstillväxt, en av tre bidragande faktorer till demografisk urbanisering.

Syftet med avhandlingen är att kartlägga de svenska städernas inkorporeringshistoria från år 1863 till år 1974 och att förklara inkorporeringarnas roll i den svenska urbaniseringen.

Avhandlingen kommer både specifikt och generellt bidra dels till det ackumulerade kunnandet om svenska städer och den svenska urbaniseringen i modern tid, dels till svaret på frågan om vi ska se urbaniseringen som en obönhörlig global process eller om det finns hopp för lokala strategier.

Nyckelord: inkorporering, stadshistoria, urbanisering, komparation, demografi